Program Společnosti pro ranou péči, pobočka Brno v roce 2022

 

Adresa poskytování služby: Uzbecká 572/32, 625 00 Brno

Detašované pracoviště: Dolní 165/1, dveře č. 310, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

Působnost:

Jihomoravský kraj – všechny ORP

Kraj Vysočina – ORP: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou

Zlínský kraj – ORP: Luhačovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Zlín

 

Cílová skupina:

 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let.

 

Kapacita:  190 rodin

 

Cíle střediska:

 • Poskytovat sociální službu uživatelům cílové skupiny v daném regionu, a to v kvalitě odpovídající pravidlům sociálních služeb a SPRP
 • Zajistit finanční prostředky a prostředky na zajištění a poskytování služby v potřebné kvalitě
 • Informovat odbornou veřejnost o potřebnosti rané péče

 

Počet klíčových pracovníků stálého týmu: 13 osob; 12,5 úvazku

 

Služby raná péče:

 

Terénní forma:

 • konzultace v domácím prostředí klientů
 • telefonní, písemné a online konzultace
 • frekvence konzultací 1x za 1-3 měsíce

 

Další aktivity:

 • depistáž
 • prezentace rané péče
 • linka podpory
 • pobytové kurzy pro rodiny
 • kluby rodičů dle aktuální situace
 • fundraisingové kampaně

 

Nadregionální aktivity:

 • odborné setkávání napříč pracovišti SPRP (metodické, ISZ, poradkyně, koordinátorky, PR..)
 • setkání zaměstnanců SPRP
 • kampaň Týden rané péče

 

Porady pracoviště:

 • provozní – 1x měsíčně, odborná – 1 x měsíčně

 

Vzdělávání pracovníků:

 • odborné nadregionální porady v rámci Společnosti pro ranou péči, s ostatními poskytovateli rané péče
 • plnění Individuálních vzdělávacích plánů pracovníků
 • týmová supervize na pracovišti, individuální supervize/intervize
 • kurz stimulace zraku
 • kurz poradce rané péče
 • online Konference Eurlyaid

 

Pracovní doba:

 • Terénní pracovníci: pružná pracovní doba, všední dny mezi 7-19 hod.
 • Administrativní pracovníci: pružná pracovní doba, všední dny mezi 7-19 hod.
 • Úřední hodiny Brno: po 9.00 – 12.00 hod.
 • Úřední hodiny Žďár nad Sázavou: pá 9.00 – 12.00 hod.
 • Při předem ohlášených akcích je pracovní doba upravena podle typu akce.

 

Rozdělení nákladů na ranou péči:

Jihomoravský kraj: 80%; Kraj Vysočina 15%; Zlínský kraj 5%

 

 

V Brně dne 3.1.2022

 

Mgr. Karla Němcová

ředitelka pobočky