Adresa poskytování služby:  Uzbecká 32, 625 00 Brno + terénní služba

 

Působnost:

Jihomoravský kraj – všechny ORP

Kraj Vysočina – ORP: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou

Zlínský kraj – ORP: Luhačovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Zlín

 

Cílová skupina:

 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let (včetně novorozenců s vývojovým rizikem a dětí se závažným život limitujícím či ohrožujícím onemocněním).

 

Kapacita:  190 rodin

 

Forma: terénní, ambulantní

 

Cíle pracoviště:

 • Poskytovat sociální službu uživatelům cílové skupiny v daném regionu, a to v kvalitě odpovídající pravidlům sociálních služeb a SPRP
 • Zajistit podporu rodinám do 1 měsíce od požádání o službu
 • Zajistit finanční prostředky a prostředky na zajištění a poskytování služby v potřebné kvalitě
 • Informovat odbornou veřejnost o potřebnosti rané péče

 

Počet klíčových pracovníků stálého týmu: 13

 

Služby raná péče:

Terénní forma: frekvence konzultací 1x za 1-3 měsíce v rodině uživatele;

Ambulantní forma: v předem dohodnutých aktivitách,

On-line konzultace – v mimořádných situacích

 

Další aktivity:

 • kluby rodičů, akce pro uživatele (pobytové…)
 • depistáž
 • prezentace rané péče (dny sociálních služeb, firemní akce…)

 

Nadregionální aktivity:

 • kurz pro rodiny
 • kampaň Týden rané péče
 • seminář Společnosti pro ranou péči

 

Porady pracoviště:

 • provozní – 1x měsíčně, odborná – 1 x měsíčně

 

Vzdělávání pracovníků:

 • odborné nadregionální porady v rámci Společnosti pro ranou péči, s ostatními poskytovateli rané péče
 • plnění Individuálních vzdělávacích plánů pracovníků
 • týmová supervize na pracovišti, individuální supervize/intervize
 • odborné porady
 • videorozbory

 

Pracovní doba:

 • Terénní pracovníci: pružná pracovní doba, všední dny mezi 7-19 hod.
 • Administrativní pracovníci: pružná pracovní doba, všední dny mezi 7-19 hod.

 

Rozdělení nákladů na ranou péči: Jihomoravský kraj: 80%;, kraj Vysočina 15%; Zlínský kraj 5%

 

V Brně dne 29.1.2024

Mgr. Karla Němcová

ředitelka pobočky