Adresa poskytování služby:

Uzbecká 32, 625 00 Brno

 

Působnost:

Jihomoravský kraj – všechny ORP

Kraj Vysočina – ORP: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou

Zlínský kraj – ORP: Luhačovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Valašské Klobouky, Zlín

 

Cílová skupina:

 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let.

 

Kapacita: 180 rodin

 

Cíle střediska:

 • Poskytovat sociální službu uživatelům cílové skupiny v daném regionu, a to v kvalitě odpovídající pravidlům sociálních služeb a SPRP
 • Zajistit finanční prostředky a prostředky na zajištění a poskytování služby v potřebné kvalitě
 • Informovat odbornou veřejnost o potřebnosti rané péče

 

Počet klíčových pracovníků stálého týmu: 12 osob; 10,7 úvazku

 

Služby raná péče:

Terénní forma:

 • konzultace v domácím prostředí rodiny klienta
 • online konzultace
 • frekvence konzultací 1x za 1-3 měsíc

Další aktivity:

 • kluby rodičů dle aktuální situace
 • depistáž
 • prezentace rané péče
 • linka podpory

Nadregionální aktivity:

 • kampaň Týden rané péče

Porady pracoviště:

 • provozní – 1x měsíčně, odborná – 1 x měsíčně

Vzdělávání pracovníků:

 • odborné nadregionální porady v rámci Společnosti pro ranou péči, s ostatními poskytovateli rané péče
 • plnění Individuálních vzdělávacích plánů pracovníků
 • týmová supervize na pracovišti, individuální supervize/intervize
 • kurz stimulace zraku

 

Pracovní doba:

 • Terénní pracovníci: pružná pracovní doba, všední dny mezi 7-19 hod.
 • Administrativní pracovníci: pružná pracovní doba, všední dny mezi 7-19 hod.
 • Úřední hodiny Brno: po 9.00 – 12.00 hod.
 • Úřední hodiny Žďár nad Sázavou: pá 9.00 – 12.00 hod.
 • Při předem ohlášených akcích je pracovní doba upravena podle typu akce.

 

Rozdělení nákladů na ranou péči: Jihomoravský kraj: 80%;, Kraj Vysočina 15%; Zlínský kraj 5%

 

V Brně dne 1.2. 2021

 

Mgr. Karla Němcová

ředitelka pobočky