Osobnosti

Petr Vaněk

    Věřím, že každý máme spoustu nápadů. První a důležité spatřuji v tom, moc dlouho o tom nemluvit, než nápad vyšumí.  A za druhé, najít ty správné lidi, kteří nám pomohou uskutečnit jakýkoli sen, je někdy dlouhá cesta, ale velmi důležitá.  Nevzdávat se při prvním nezdaru.  Protože kolem nás existují lidé, kteří rádi pomůžou danou věc uskutečnit. Pak může […]

JUDr. Markéta Vaňková

Vždy jsem si hluboce vážila všech, kteří jsou pozorní a empatičtí ke světu kolem sebe a umí nabídnout pomoc tam, kde je třeba. Brněnské Středisko rané péče právě takovou pomoc přináší, a to těm nejbezbrannějším a nejpotřebnějším. Zdravotní postižení klade malým človíčkům hned na prahu jejich života do cesty velké překážky, s nimiž se musejí oni i jejich rodiče a další blízcí denně […]

Simona Šustková

Ranou péči podporuji proto, že vím, že  její práce má smysl. Stačí se přijít podívat na vánoční koncert, na kterém vystupují děti, které ranou péčí prošly… jejich vystoupení jsou někdy úžasná, jindy dojemná, společné je pro ně ale to, že všechny tyto děti vyžadují speciální péči od svých rodičů a ti zase potřebují odbornou i morální pomoc, aby […]

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

      „Děti, které přicházejí na svět brzy nebo se zdravotním postižením, potřebují nejen intenzivní péči bezprostředně po narození, ale také dlouhodobou podporu, která na ni navazuje. V této oblasti si vážím skvělé spolupráce se Společností pro ranou péči, která provází děti s ohroženým vývojem po dobu prvních roků života, odborně je rozvíjí a pomáhá jim minimalizovat důsledky předčasného narození nebo […]

Ivana Jarníková

Středisko rané péče mělo pro nás důležitou a nezastupitelnou úlohu po celou dobu, co jsme byli jeho klienty. Díky jeho pracovnicím a jejich laskavému, lidskému ale i odborně erudovanému přístupu jsme se dokázali zorientovat v problémech, které narození postiženého dítěte provází, a včlenit ho do života rodiny. Díky jejich trpělivé pomoci (poskytnutí informací, pomůcek, speciálních služeb) se podařilo již v prvních měsících a letech  optimálně […]

Arnošt a Petra Goldflamovi

Moje žena Petra a já taky jsme trochu nedůvěřiví. Někdy je těžké rozpoznat mezi tolika aktivitami ty důležité, podstatné, užitečné a prospěšné. Tady jsme ale opravdu váhat nemuseli. Středisko rané péče a jeho činnost je něco, co má hluboký smysl a kde člověk s podporou váhat nemůže. Neváhejte taky, buďte tak laskavi, prospějete opravdu dobré věci! Arnošt a Petra Goldflamovi

Vavřinec Hradilek

Doma je doma, to si vždy říkám, když přijedu z cest. Trávím spousta času mimo domov, a jsou chvíle, kdy si na něj ani nevzpomenu – to jsou většinou ty krásné chvilky na zajímavých místech se zajímavými lidmi. Pak ale přijdou ty momenty, kdy se člověku nedaří nebo se věci nemají tak, jak by měli a v tu chvíli si nevzpomenu na […]

doc. MUDr. Jan Janota, PhD.

Pro mě znamená raná péče především kontinuitu. Kontinuitu v lidské i profesionální péči o dítě, jehož vstup do života doprovází obtíže, které se týkají nejen jeho ale i jeho okolí, především rodičů. Ve chvíli, kdy dítě opouští nemocnici, ve které obvykle díky svým problémům tráví delší čas, nastává zlom. Péči přebírá náhle z rukou profesionálů rodina a další odborná péče se děje ambulantně. […]

Jiří Sedláček

„Je důležité si uvědomit, že i lidé se zrakovým postižením mají své představy a sny. A na nás je, abychom jim pomáhali jejich sny uskutečňovat. Pokud se o to alespoň nepokusíme, pak nás bude pronásledovat pocit vlastní slepoty z netečné lhostejnosti.“ Jiří Sedláček, herec, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava

Mgr. Miloslava Soukupová

„…Pomáhat druhým je můj celoživotní program. Jsme tu přeci jeden pro druhého! Poslání ostravského Střediska rané péče je mi proto velice blízké – slouží potřebným a vyjadřuje úctu k životu v praxi…“ Mgr. Miloslava Soukupová, ředitelka, LIDOVÁ KONZERVATOŘ A MÚZICKÁ ŠKOLA, Ostrava

Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

„Práce poradců rané péče navazuje na práci nás, zdravotníků, lékařů a sester, kteří pečují o děti, přicházející na svět s handicapem. Raná péče je nenahraditelnou součástí komplexní péče o tyto děti, která zahrnuje sféru zdravotní, školskou a sociální. Služba rané péče by proto neměla být chápána jako „něco navíc“, ale jako důležitá složka v systému péče o rodinu s dítětem s postižením.“ Prof. MUDr. […]

Daniela Fischerová

Učím studenty tvůrčího psaní jedné odvěké vypravěčské moudrosti. Každý příběh má dvě nejdůležitější místa, a to je začátek a konec. To jsou dvě tyče, mezi nimiž je napjaté lano, a my vypravěči musíme přejít z jednoho konce na druhý. Tuto hříčku jsem sezobla z internetu: Jenidá dlůežtiá pdomíkna je, aby prnví a psoeldní psíemna blya na srpánvém msítě. Zybtek mžůe být tolátní […]