Proběhlé akce

Co zjistili badatelé z brněnského Psychologického ústavu AV ČR u lidí, kterým byl opětovně vrácen zrak?

Jednou z vysoce odborných služeb, které rodinám poskytujeme, je tzv. funkční vyšetření zraku. Provádí je naše specialistky, instruktorky stimulace zraku nebo zrakové terapeutky, a je zaměřené na to, jak dítě reálně využívá své zrakové funkce. Vyšetřením prochází každé dítě, které přijímáme do služby, a poskytuje nám klíčové výstupy pro navazující zrakovou stimulaci dítěte. Instruktorky či terapeutky pracují na každé z našich […]

Prázdninový pozdrav

Takhle to vypadá, když 80 žen táhne za jeden provaz. A všechny do jedné Vám přejeme, abyste si odpočinuli, načerpali energii, pořádně si užili každý den a zůstali na naší vlně.                                                       […]

Posilujeme povědomí o službě rané péče a důležitosti jejího včasného zahájení

Doba začala více přát osobnímu setkávání, a tak jsme nic nenechali náhodě a v únoru jsme se v olomoucké pobočce setkali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Probírali jsme s ním aktuální potřeby dětí s postižením a také to, jakým potížím čelí rodiny vychovávající dítě s vážným hendikepem. Tématem setkání byla i důležitost včasné podpory těchto rodin, současné kapacity rané péče nebo její financování. Je […]

Díky věrné podpoře Nadace J&T dávají poradkyně rodičům svou pozornost a podporu

„Když se člověk vyhrabe ze všech praktických věcí, pořád mu zůstanou tíživé a bolestivé myšlenky, které není čas probrat s lékaři, není chuť probírat s přáteli a není síla probírat s nejbližšími (ano, i je to bolí). Tady je pak skvělé, když přijede poradkyně, která vaše dítě zná, ví, o čem mluvíte, nebude před vámi mávat diagnózami a tabulkovými prognózami jako lékař, ale ani […]

Připojujeme se k otevřenému dopisu Asociace rané péče ČR k financování rané péče

Asociace rané péče ČR, která sdružuje 29 poskytovatelů rané péče včetně naší Společnosti pro ranou péči, se formou otevřeného dopisu vyjádřila k současné kritické situaci v oblasti financování rané péče. Do systému sociálních služeb v České republice směřuje letos ve srovnání s rokem minulým o 1,2 miliardy korun méně, což spolu s růstem cen pohonných hmot, energií, nájmů atp. může velmi negativně […]

45 let odborné péče o děti se zrakovým postižením

Přesně tolik let uběhlo od vzniku tyflopedické poradny v Brně, v níž doktor Josef Smýkal doslova rozjel ranou péči na Moravě. Současně působila v 80.letech v Praze a okolí skupina dobrovolnic z řad studentek speciální pedagogiky vedená Terezií Hradilkovou. Obě iniciativy se spojily a položily základy moderní službě. Proměnu rané péče od pionýrských začátků k profesionální službě ukotvené v legislativě mapuje výstava „Všechno jde, i když […]

Kvíz: Jak se žije rodinám dětí s postižením

Server idnes.cz vydal kvíz zaměřený na život rodin, které pečují o dítě s vážným hendikepem. Jsme rádi, že jsme se jako Společnost pro ranou péči mohli na vzniku kvízu spolupracovat. Neváhejte své znalosti z oblasti sociální péče otestovat, stačí kliknout na odkaz: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/postizene-dite-pomoc-statu-rana-pece.A220511_124649_viteze_frp  

Ženy rané péče se potkaly v Blansku

Poslední dva květnové dny byly pro Společnost pro ranou péči a její zaměstnankyně opravdovým svátkem. Málokdy se totiž podaří, aby se sešlo více než sedmdesát žen na jednom místě a měly dostatek času na sdílení svých zkušeností z přímé péče o rodiny či pro neformální popovídání. Po nucené dvouleté pauze se tedy sjely poradkyně, ředitelky, koordinátorky sociálních služeb, finanční koordinátorky, metodičky, fundraiserky a markeťačky z celé […]

Každý den se počítá – podpora dětí s hendikepem by měla být zahájena co nejdříve po narození

HOSPITALin, informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty, přinesl rozhovor s naší kolegyní a vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Petrou Mertlovou. Petra hovoří nejen o tom, jak moc je důležité, aby rodiny s dětmi s postižením obdržely profesionální podporu včas, ale také o naší spolupráci s lékaři a dalšími odborníky. Celý rozhovor naleznete zde.  

Dnes jsme měli možnost prezentovat ranou péči na Kongresu pediatrů a dětských sester

Ředitelka olomoucké pobočky Pavla Matyášová prezentovala ranou péči na Kongresu pediatrů a dětských sester v Olomouci. Lékařům a zdravotním sestrám jsme prostřednictvím přednášky představili ranou péči a zdůraznili jsme důležitost včasné odborné pomoci rodině. Čím dříve je spolupráce s rodinou zahájena, tím je větší pravděpodobnost, že se podaří zmírnit důsledky postižení dítěte a poskytnout celé rodině předpoklady sociální integrace. To je žádoucí […]

Kurz pro rodiny zanechal mnoho nezapomenutelných zážitků

Není mnoho příležitostí, při kterých by se rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na jednom místě po několik dnů setkaly s rodinami, které sdílí podobný osud. Takovou možnost jsme našim uživatelským rodinám poskytli minulý týden ve Wellness hotelu Panorama v Blansku. Celkem 12 rodin dětí s různými specifickými potřebami přijelo načerpat jak odborné znalosti a metody v oblasti podpory vývoje dítěte, tak i nové síly […]

Zkušenosti z pomoci rodinám dětí s postižením z Ukrajiny

Mezi uprchlíky k nám dorazily i rodiny dětí s postižením. Jestli je úprk z vlasti kritickým životním zážitkem, je úprk před bombardováním s dítětem s postižením v náručí scénou z utopistického románu. Některé rodiny přijely s dětmi s autismem na začátku války, protože vyhodnotily, že pobyt v krytu se spoustou lidí, omezeným pohybem a hlukem padajících bomb jejich dítě uvede do jednoho dlouhodobého stavu děsu a takzvaného meltdownu. Jiné […]

Čerstvé zprávy z kurzu pro rodiny

Z různých míst naší republiky vyrazily poradkyně rané péče a klientské rodiny, aby se společně setkaly na intenzivním, několikadenním kurzu pro rodiny. S otevřenou náručí je přivítali ve Wellness Hotelu Panorama v Blansku. Po celý týden čeká rodiny jak nadupaný odborný program, tak i zasloužený relax a pohoda, na které jindy při náročné péči o dítě s hendikepem nezbývá čas. Během prvního dne si rodiny […]

Zapojujeme se do tvorby systému péče o děti se závažnými diagnózami

Rodiny, které pečují o děti a dospívající se závažným, život limitujícím onemocněním, potřebují dostupnou a komplexní podporu. Systém podpory vážně nemocných dětí spojující zdravotnické i sociální služby není ovšem v České republice dosud nastaven. Expertní skupina proto připravila materiál nazvaný Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny a v minulém týdnu jej představila na semináři v Senátu ČR. Koncepce vznikla […]

Děkujeme všem partnerům projektu Trefa pro Leontinku

Nadace Leontinka již řadu let „přináší dětem světlo do života“ a podporuje děti se zrakovým hendikepem. Ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a také s Českým biatlonem zrealizovala projekt Trefa pro Leontinku zaměřený na podporu rané péče pro tyto děti a jejich rodiny. V druhém ročníku tohoto projektu se podařilo získat neuvěřitelných 1 233 000 korun. K této úžasné částce samozřejmě přispěli čeští biatlonisté svými přesnými […]

Raná péče v Sama doma

O tom, jak ve Společnosti pro ranou péči  pomáháme rodinám s dětmi s hendikepem, mluvila v pořadu České televize Sama doma vedoucí naší pražské pobočky Petra Mertlová. Spolu s ní byl ve studiu také primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Motol Jan Janota a paní Natálija Horynová, která službu rané péče využívá. Jejich vstup zhlédnete v čase 18:17. Dalším hostem pořadu byla […]

Společnost pro ranou péči hledá kolegyni/kolegu na pozici kancléř

Společnost pro ranou péči, poskytující již 31 let své služby rodinám dětí s postižením na území České republiky, hledá kolegyni/kolegu na pozici kancléř pro koordinaci administrace a organizace celorepublikových aktivit.   Hledáme člověka na dlouhodobou spolupráci, kterému odpovědnost a rozvoj jsou vlastní. Hodnoty naší organizace jsou důvěra, profesionalita, odvaha.   Úvazek nabízíme zkrácený 0,5.   Místo výkonu práce […]

Mezinárodní online konference Eurlyaid se zúčastnilo více než 500 odborníků z celého světa

Odborníci z celé Evropy i ze zámoří se 24. února 2022 setkali v online prostoru, aby vyslechli příspěvky týkající se aktuálních výzev rané péče a následně diskutovali s představiteli Evropské asociace rané péče Eurlyaid. Zájem o konferenci nazvanou Raná péče – připraveni na budoucnost? Vize a výzvy, jejíž organizaci měla na starosti Společnost pro ranou péči, předčil očekávání, příspěvky a následnou diskusi sledovalo více jak 500 lidí. Záznam konference naleznete […]

Nabízíme své odborné poradenství rodinám, které přicházejí do Česka v důsledku války na Ukrajině

Vize Společnosti pro ranou péči vždy směřovala k vyrovnaným příležitostem pro všechny lidi, k obhajobě práv znevýhodněných a k podpoře rodin napříč národností, rasou, socioekonomickým statusem nebo společenským postavením. Napadení Ukrajiny Ruskem tedy považujeme za nepřijatelné, odsuzujeme ho, vyjadřujeme plnou podporu lidem Ukrajiny a nabízíme jim své lidské i profesionální schopnosti. Zároveň ubezpečujeme všechny naše klienty, ať již původem z Ukrajiny nebo […]