V první polovině letošního roku plánujeme pro naše klienty čtyři setkání po celém Jihočeském kraji. První setkání proběhne již tento měsíc v Českých Budějovicích na téma – dětské masáže a aromaterapie. Toto setkání je určeno pro naši novou cílovou skupinu, dětí předčasně narozených, a jejich rodiče. V dubnu se pak rodiny mohou těšit na setkání na téma – cvičení a relaxace opět v Českých Budějovicích. V květnu se sejdeme v dětském centru ve Strakonicích, a v červnu proběhne setkání v Písku, na téma – logopedie.