809995Společnost ACTIVA každý rok poskytuje našemu Středisku rané péče SPRP, pobočka České Budějovice v rámci svého projektu ACTIVNĚ dětem věcný dar ve formě námi vybraného zboží ze sortimentu ACTIVA. V loňském roce jsme tak mohli vybraný materiál použít pro Program stimulace zraku, jehož osvědčené metody pomáhají v rozvoji zrakových schopností dětí s postižením zraku. Program stimulace zraku má rovněž veliký význam i u dětí, u kterých je zachován jen nepatrný zbytek zraku nebo pouze reakce na světlo.

Z materiálu, který nám společnost ACTIVA pravidelně věnuje, můžeme vytvářet speciální pomůcky na míru podle specifických požadavků každého z dětských klientů, jako je například zhotovení a tisk obrázků z aplikace Boardmaker. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších programů v oblasti alternativní komunikace ve světě, díky kterému mohou naše poradkyně efektivně pracovat na stimulaci zrakových schopností dětí s postižením zraku.

809647

Z každé objednávky, kterou společnost ACTIVA přijme prostřednictvím elektronického obchodu na https://www.activa.cz/, věnuje na projekt ACTIVNĚ dětem 3 Kč. Získaná částka je podle stanoveného klíče rozdělována mezi jednotlivá regionální zařízení, kterým společnost ACTIVA následně na to poskytuje průběžně během roku věcný dar ve formě jimi vybraného zboží. Díky této podpoře tak mohlo v loňském roce speciální pomůcky pro zrakovou stimulaci využívat celkem 102 klientských rodin. Za to patří společnosti ACTIVA náš veliký dík.

 

thumb.logo_activa