Dnes jsme oficiálně převzali šek na 30 000 Kč v hypermarketu Tesco v Sušici. Tuto finanční částku, kterou jsme získali v rámci projektu Vy rozhodujete, my pomáháme použijeme k pořízení speciálních hudebních nástrojů a vzdělání naší poradkyně v oboru Muzikoterapie. Díky tomu pro klientské rodiny uspořádáme pravidelné lekce muzikoterapie a rovněž tuto terapii zařadíme do programu intenzivního kurzu pro rodiny ve Svratce.

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu, konkrétně pak její prvky: melodii, harmonii, rytmus, dynamiku nebo barvu zvuku. Využívat budeme především její příznivé účinky zejména v oblasti učení, komunikace, v osobnostním rozvoji a v sociálním začlenění. Muzikoterapie se nejčastěji využívá u osob s poruchami učení, chování a řeči, ale i s poruchami zraku, sluchu a s kombinovanými vadami. Tato terapie působí především na koncentraci, paměť, řeč, ale také senzomotoriku a emoce.

Děkujeme všem, kteří náš projekt podpořili a zejména děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za jeho opakovanou přízeň a podporu.

 

DSC_0657

Tesco