Zásilka speciálních hudebních nástrojů určených pro kurzy muzikoterapie nám již dorazila. A také naše poradkyně rané péče Andrea Matějková získala osvědčení lektorovat tyto kurzy a my jsme tak mohli přivítat první dětské klienty, kteří vyzkoušeli příznivé účinky těchto úžasných nástrojů. Muzikoterapie působí zejména v oblasti učení, komunikace, v osobnostním rozvoji nebo v sociálním začlenění dětí i dospělých se specifickými potřebami.
Děkujeme projektu Vy rozhodujete, my pomáháme a Nadačnímu fondu Tesco za štědrý příspěvek na vybavení pomůckami pro muzikoterapii.

Vy rozhodujete, my pomáháme IMG_20191029_124416 IMG_20191029_134052