Pro všechny příznivce a také uživatele služby raná péče velmi známá pomůcka. Českobudějovická pobočka Společnosti pro ranou péči stimulační kostku využívá již 26 let, od svého založení. Tato kostka byla vyvinuta jako pomůcka pro rodiče malých dětí, kojenců, pro rozvoj jejich rozumových schopností. Vymyslela ji dětská zdravotní sestra na Aljašce, která dlouhá léta pracovala s malými kojenci a jejich maminkami. Vycházela z tehdy nových poznatků, že stimulace pomocí určitých zrakových vjemů je důležitá pro rozvoj mozkových spojů. Výzkumy tehdy ukázaly, že kojenci, kteří prošli stimulací, mají větší zájem o nové podněty, udrží pozornost mnohem déle, a usoudili tak, že se lépe rozvíjí i jejich intelektový potenciál.

Další výzkumy pak ukázaly, že schopnost kojenců reagovat na stimulaci se projevuje mnohem dříve, než se předpokládalo. Výzkumy rovněž ukázaly, že kojenci dávají přednost černé a bílé před jinými barvami údajně do 6 měsíců věku. Poznávají schématické tváře, reagují na geometrické vzory a zajímají se o celistvé věci spíše než o drobné detaily.

Principy vývoje zrakového vnímání se uplatňují u dětí bez postižení zraku, stejně jako u dětí s omezeným zrakovým vnímáním. Proto byla tato kostka úspěšně vyzkoušena i jako vhodná pomůcka pro zrakovou stimulaci dětí s porušeným viděním.

Na kostce jsou optimálně zastoupeny všechny tvary, linie a obrazce, které jsou podstatné pro rozvoj zrakových představ.

Výzkumy rovněž ukázaly, že centra zrakového vnímání v mozku jsou specializována podle jednotlivých druhů podnětů. Pokud některý druh zrakových vjemů v raném věku chybí, mozek v pozdějším věku tento vjem nezpracuje, dochází k tzv. senzorické deprivaci a v jejím důsledku k postižení funkce zraku, tzv. amblyopii. Proto je důležité, aby zrakové vjemy byly rozmanité a svou strukturou odpovídaly běžné škále podnětů v prostředí. I-Qube „I-Q kostka“ k tomu může výrazně přispět.

 

 Jak doporučujeme kostku používat?

Využijte chvilky, kdy máte na dítě čas a ono je právě čilé, dobře naladěné na společnou hru. Dítě chováte v náručí a volnou rukou držíte I-Q kostku blízko jeho obličeje, cca 30 cm, popřípadě blíže, třeba i těsně před očima. Doporučuje se začínat schematickým obrázkem obličeje maminky nebo tatínka. Poté, co dítko zaměřilo zrak na obrázek, pohybujte jím pomalu asi 15 cm do stran ve všech směrech. Sledujte, zda dítě udrží pozornost a dívá se za obrázkem. Pak postupně po jednom ukazujte další obrázky umístěné na kostce.