Někdy se miminko narodí dřív, než jste čekali, a také dřív, než se stačilo pořádně vyvinout. Nedonošenost s sebou nese velká rizika smyslového poškození a dalších trvalých následků – pokud navíc dojde k porodní asfyxii* (nedostatek kyslíku, dušení), od nenávratného zdravotního poškození dělí novorozence jen vteřiny a správný zásah lékařů.

Nadace Leontinka se již 14 let zasazuje o to, aby ohroženým dětem byla poskytnuta včasná, odborná a bezplatná pomoc. Díky finančnímu daru od globální iniciativy The Human Safety Net je nyní pro rodiny dětí z neonatologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích k dispozici poradkyně rané péče, která informuje o rané  péči o předčasně narozená miminka, miminka s asfyxií nebo již diagnostikovanými zdravotními potížemi a následně za nimi dojíždí domů.

Díky společnému projektu Nadace Leontinka a The Human Safety Net významně vzroste kvalita péče o předčasně narozené děti, jež je zásadní pro jejich budoucí vývoj a zdraví, ale také o děti ve věku 0-6 let, které trpí zrakovou vadou. V obou případech se pomocí správné stimulace, včasné péče a informovanosti rodičů dá předejít závažnému poškození zdraví anebo významně zlepšit stav stávající.

 

Každého rodiče může potkat nečekaná situace, v níž jde v jedné vteřině o zdraví miminka – Nadace Leontinka je tu proto, aby vytvářela neviditelnou síť pomoci dostupnou okamžitě a všude tam, kde je to potřeba.

*Porodní asfyxie se vyskytuje u 2 až 10 z 1000 novorozenců narozených v řádném termínu a ještě více u těch, kteří se narodí předčasně.