Každý rok po dlouhou řadu let se českobudějovické pobočce Společnosti pro ranou péči dostává štědré podpory ve formě kancelářského materiálu od společnosti ACTIVA. Naši dětští svěřenci, kteří se potýkají s různými typy postižení spojenými se závažnými vadami zraku denně využívají v programu Stimulace zraku barevné a černobílé kontrastní obrázky, které se dají vyrobit ručně. Ze sortimentu společnosti ACTIVA nejvíce využíváme laminovací fólie, papíry s vysokou gramáží či barevné tonery na výrobu těchto speciálních pomůcek díky aplikaci Boardmaker. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších programů v oblasti alternativní komunikace ve světě, díky kterému mohou naše poradkyně efektivně pracovat na stimulaci zrakových schopností dětí s postižením.

Z každé objednávky, kterou společnost ACTIVA přijme prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách obchod.activa.cz nebo z nabídky e-shopu Activáček.cz, věnuje na projekt ACTIVNĚ dětem 3 Kč. Získaná částka je rozdělována mezi jednotlivá zařízení z řad dětských domovů či organizací pomáhajících zdravotně či sociálně znevýhodněným dětem. V letošním roce u nás mohlo díky této podpoře využívat pomůcky pro zrakovou stimulaci již 145 dětí!

Společnost ACTIVA v roce 2019 věnovala v rámci tohoto projektu kancelářské a školní potřeby v hodnotě 935 363 korun. Od začátku projektu pak v hodnotě 11 596 278 korun.

Za to patří společnosti ACTIVA náš veliký dík.