Jarní blok přednášek v rámci kurzu Stimulace zraku pro nové poradkyně rané péče máme za sebou. A že jeho náplň byla pestrá, o tom svědčí jména všech přednášejících, jimž děkujeme za účast.
MUDr. Veronika Vinařová Nemocnice České Budějovice, a.s. – oficiální s tématem Anatomie a fyziologie zraku
MUDr. Simona Kalábová z oční kliniky Lékařská fakulta, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc – téma Vývoj zrakového vnímání
MUDr. Kateřina Šenková Fakultní nemocnice Olomouc a Dětská Oční Klinika Fn Brno – téma Zrakové vady dětského věku
Mgr. Kateřina Doskočilová a Petra Navrátilová Dis. ze Společnosti pro ranou péči – téma Vyšetření zraku dítěte v preverbálním věku
MUDr. Ondřej Vláčil oční klinika Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Fakultní nemocnice Olomouc a Oční ambulance Vitreum – téma Objektivní metody zjišťování úrovně zrakového vnímání u dětí do 7let věku
Ing. Bc. Ivan Vymyslický Optika M&V – téma Základy optiky, Refrakční vady a jejich korekce brýlemi a kontaktními čočkami
Kurz Stimulace zraku se může konat díky finanční podpoře Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu, za kterou ze srdce děkujeme.