Letošní patnáctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče je za námi a můžeme směle říci, že se mimořádně vyvedl. Zapojilo se do něj 32 organizací z celé České republiky a o akce, setkání, sdílení, články, reportáže nebyla rozhodně nouze. Bohatým programem se do Týdne rané péče zapojily i naše pobočky. Jak jsme o životě rodin, které vychovávají dítě s hendikepem, a o rané péči pro tyto rodiny informovali, si přečtěte v následujícím shrnutí.

České Budějovice: spolupráce s neonatologií i přednáška o stimulaci zraku dětí

V Českých Budějovicích zasvětili Týden rané péče jak prohloubení mezioborové spolupráce se zdravotníky a zástupci školských zařízení, tak i osvětě veřejnosti. Jana Tušlová, ředitelka budějovické pobočky k letošnímu Týdnu rané péče uvádí: „Velice si vážím naší dlouholeté spolupráce s českobudějovickou neonatologií, kde během Týdne rané péče naše poradkyně díky letos nově pořízeným fyziopanenkám názorně předvedly nejnovější zkušenosti z oblasti handlingu. Naopak nás navštívily lékařky z neonatologie a jsme velice rádi, že si můžeme vzájemně neustále předávat nové zkušenosti.“ Návštěvníci z řad veřejnosti mohli zhlédnout putovní výstavu fotografií z rané péče nazvanou Vidět s úsměvem nebo konzultovat otázky týkající se zraku dětí se zrakovou terapeutkou Hankou Kocourkovou. V rodinném centru Čtyřlístek proběhla přednáška pro maminky kojenců, která se týkala stimulace zraku a senzomotorického vývoje.

Praha: akce pro rodiny a informování zdravotníků

Kolegyně z Prahy navštívily několik zdravotnických zařízení a informovaly personál o rané péči a možnostech spolupráce, navštívily i jednu z mateřský školek. Velmi příznivý ohlas měl online workshop s psychoterapeutkou Eliškou Antošovou s tématem speciálního sourozenectví nazvaný Sourozenectví a dítě s postižením, břemeno či dar? U příležitosti Týdne rané péče se podařilo zorganizovat také odpočinkové dopoledne pro klientské rodiny, a to ve spolupráci se společností Sauny Vltava. „Vždy máme radost, když můžeme rodiny potěšit něčím výjimečným, dát jim aspoň na chvíli možnost odhodit starosti všedních dnů za hlavu a užít si trochu hýčkání. A to se nám díky celému týmu ze Sauny Vltava povedlo na jedničku. Děkujeme,“ říká Magdalena Růžková, fundraiserka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Brno: Den otevřených dveří a další akce pro studenty i pro rodiny

V Brně se otevřely dveře zdejší pobočky dokořán a kdokoli tak mohl nahlédnout pod pokličku rané péče. „Nejmladšími účastníky dne otevřených dveří v Brně byli jednoletí Toník a Maty, kteří se na pobočku přišli podívat se svými maminkami, poradkyněmi, které jsou právě na mateřské. Je vidět, že i naše kolegyně se rády vrací na místo činu a to nás těší,“ komentuje Irena Jelínková, fundraiserka brněnské pobočky. Zdejší poradkyně také seznámily studenty speciální pedagogiky s fungováním rané péče, shrnutí služby doplnily komentáře z praxe v rodinách i možnost vyzkoušet si stimulační pomůcky. I v Brně proběhla akce pro klientské rodiny, zaměřena byla na canisterapii. „Klaplo to na výbornou, děti se dokázaly krásně naladit na psí náladu, ať už uklidňující, nebo rozvernou. A také rodiče si mohli užít svou chvilku, kdy si mohli popovídat nad šálkem voňavé kávy,“ dodává Irena Jelínková.

Olomouc: zaměřeno na studenty a odborníky

V olomoucké pobočce pro zrak proběhl Týden rané péče téměř výhradně na akademické půdě, poradkyně se zaměřily především na informování studentů dvou zdejších univerzit. Další akcí byla účast poradkyň na odborné konferenci Laser62, kde se každoročně schází vědecké špičky v oboru laserových technologií. „Během přednášky nazvané Program stimulace zraku rané péče významně doplňuje zdravotní péči a technologie v oblasti očního lékařství“ jsme vědecké komunitě představili naši práci. Připravili jsme také stánek s ukázkou různých stimulačních pomůcek a byli jsme velmi mile překvapeni, jak přívětivě nás tento „jiný“ svět přijal,“ popisuje Dagmar Jurčíková z Olomouce. Pobočka pro rodinu uspořádala den otevřených dveří nebo třeba zážitkový workshop pro studenty ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga.

Ostrava: kulatý stůl odborníků, výstava i akce pro rodiny s dětmi

V Ostravě se kulatého stolu s odborníky (sociální pracovníci, speciální pedagogové, psycholog) zúčastnili také zástupci rodičů a mluvili mimo jiné o tom, jak pro ně byla včasná podpora při výchově dítěte s hendikepem důležitá, co jim nejvíce pomohlo. Během celého týdne byla k vidění také výstava fotografií dokumentující průběh služby přímo v rodinách, v prostorách jedné z knihoven si mohli návštěvníci užít tvořivý program pro celou rodinu, lidé se mohli také dozvědět více o rané péči nebo si vyzkoušet některé z využívaných pomůcek. Základní umělecká škola ve Frenštátě uspořádala v rámci programu Jsem laskavec krásný benefiční koncert svých žáků na podporu rané péče.

Karlovy Vary: Výstava i informování pediatrů

V Karlovarském kraji mířily aktivity Týdne rané péče na laickou i odbornou veřejnost. Po celý týden bylo možné zhlédnout výstavu příběhů z rané péče a seznámit se s některými příběhy rodin a dětí prostřednictvím fotek a životních příběhů. Výstava byla umístěna na Horním hradě. Probíhaly rovněž intenzivní depistáže, poradkyně rané péče vyrazily za dětskými lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty či psychology, protože jsou to právě oni, kdo může rodiny informovat o rané péči. Službu samotnou, ale i možnosti spolupráce mezi zdravotnickým a sociálním systémem podpory rodin dětí s postižením představily kolegyně na páteřním semináři pediatrů Karlovarského a Plzeňského kraje.