V Jihočeském kraji jsme jediní poskytovatelé rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

 

Kdo jsme

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice je pobočným spolkem Společnosti pro ranou péči z.s.

 

Působnost Společnosti pro ranou péči, pobočky České Budějovice

 • Jihočeský kraj
 • Kraj Vysočina; okres Pelhřimov a Havlíčkův Brod

Terénní služba je poskytována v domácnostech uživatelů a ambulantní služba probíhá v sídle pracoviště.

 

Poslání Společnosti pro ranou péči

Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe.

 

Komu je služba určena

 • rodinám dětí se zrakovým  postižením od narození nejvýše do 7 let,
 • rodinám dětí se zrakovým postižením a kombinovaným postižením od narození do 7 let,
 • rodinám dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

 

Komu nejsme schopni službu poskytnout

 • rodinám nekomunikujícím v českém/slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka,
 • rodinám, u nichž přítomnost závažného psychiatrického či chronického onemocnění vyžaduje specifickou odbornou péči,
 • dle vnitřních pravidel SPRP nejsme službu schopni poskytovat anonymně a bez uzavřené písemné smlouvy.

 

Jaké služby poskytujeme

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice bezplatně poskytuje tyto služby:

 • konzultace v domácím prostředí klientů (tvoří 75 % ze všech nabízených služeb) – speciálně vyškolení odborníci navštěvují klientské rodiny v jejich domácím prostředí, podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí je při výchově dětí v jejich přirozeném domácím prostředí,
 • ambulantní konzultace ve středisku – funkční vyšetření zraku,
 • půjčování vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury, videa a CD,
 • telefonické poradenství, zasílání materiálů,
 • doprovod klientů k odbornému vyšetření, jednání,
 • semináře, přednášky – informace o rané péči pro odbornou i laickou veřejnost,
 • zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky,

 

Cíle SPRP – dlouhodobé

 • dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí,
 • rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem mají včas informace, podporu a odbornou pomoc,
 • rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo ohroženým vývojem,
 • rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem jsou partnery odborníků; účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě,
 • veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

Cíle pracoviště pro rok 2022:

 • rodina využívá služeb rané péče na míru tak, aby odpovídala jejich individuálním potřebám,
 • rodiny využívají kvalifikovaný program stimulace zraku a umí podporovat zrakový vývoj dítěte,
 • lékaři jsou informováni o rané péči tak, aby mohli předat včas potřebné informace rodičům dětí s ohroženým vývojem nebo postižením,
 • služba je provázána s dalšími odborníky a koordinuje multidisciplinární podporu vývoje dítěte a rodiny.

 

Sídlo

Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice

Čechova 164/1

370 01 České Budějovice

 

Naše pobočka dlouhodobě spolupracuje také s těmito odborníky:

Oční lékaři:

prim. MUDr. David Honner, nemocnice České Budějovice

MUDr. Jaroslav Šimeček a MUDr. Veronika Vinařová, nemocnice České Budějovice

MUDr. Věra Kostohryzová, soukromá oční ambulance České Budějovice

MUDr. Anna Zobanová, soukromá oční ambulance Praha

prim MUDr. Pavel Kristen, Centrum péče o zrak, Strakonice

MUDr. Zuzana Bečková, Centrum péče o zrak, Strakonice

Neonatologie, nemocnice České Budějovice:

Prim. MUDr. Jiří Dušek

MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

MUDr. Daniela Součková

Eva Führerová

a mnoho dalších

Další odborníci:

Renata Vodičková DiS. – propojuje mnoho metod z různých rehabilitačních oborů a využívá celosvětově známé i nové rehabilitační směry, alternativní i tradiční metody. Spolupracuje s námi formou seminářů pro poradkyně a rodiče, konzultace v týmu okolo dítěte