Pokud máte zájem vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služeb rané péče, můžete se obrátit:

  • na svého poradce,
  • na ředitelku pobočky Mgr. Janu Tušlovou, Čechova 164/1, České Budějovice 370 01, tel.: 777 234 032,
  • na Radu SPRP, Klimentská 2, Praha 1, 110 00,
  • na Radu klientů.

 

Rada klientů: 

České Budějovice – Karla Matlášková, Zahradní 266, 373 63 Ševětín, tel.: 724 709 737

Brno – Jindřiška Kamenská, Oblá 54, 634 00 Brno, tel.: 721 817 646

Olomouc – Alena Kvapilová, Ústí 54, 783 46 Těšetice, tel.: 585 954 753, 606 758 348, kvapilova@mls.cz

Ostrava – Renáta Folwarčná, Bystřice nad Olší 683, 739 95, tel.: 739 584 109

 

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost se obrátit na tyto instituce:

  • na úřad příslušného kraje,
  • nebo na Veřejnou ochránkyni práv, Brno, Údolní 39, 602 00, 542 542 888.

 

Stížnost, připomínku nebo podnět můžete anonymně podat také prostřednictvím

  • anonymní schránky (= prostřednictvím schránky pobočky na recepci v budově Stavounionu v ulici Čechova 164/1).

Vaše stížnosti, které mohou být přijaty jak ústně tak písemně, budou zaevidovány. Poté budou vyřízeny písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany.

Se všemi údaji bude nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů a bude zaručena diskrétnost.