Cíle pracoviště pro rok 2022:

 • rodina využívá služeb rané péče na míru tak, aby odpovídala jejich individuálním potřebám,
 • rodiny využívají kvalifikovaný program stimulace zraku a umí podporovat zrakový vývoj dítěte,
 • lékaři jsou informováni o rané péči tak, aby mohli předat včas potřebné informace rodičům dětí s ohroženým vývojem nebo postižením,
 • služba je provázána s dalšími odborníky a koordinuje multidisciplinární podporu vývoje dítěte a rodiny.

 

Působnost: 

Jihočeský kraj

Kraj Vysočina: okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod

 

Cílová skupina:

 • rodiny s dětmi se zrakovým postižením od narození do 7 let,
 • rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let,
 • rodiny s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let.

 

Kapacita: 

125 rodin

 

Formy poskytování služby rané péče:

Terénní forma:

 • konzultace s kmenovým poradcem 1x za 1-3 měsíce/rodina, konzultace v domácím prostředí/komunitě,
 • konzultace poradce v rodině s dalším odborníkem dle potřeb rodiny,
 • konzultace v zařízení dle potřeb rodiny.

 

Ambulantní programy pro zájemce/uživatele:

 • konzultace na pracovišti s kmenovým poradcem – komplexní podpora vývoje dítěte a podpora rodiny,
 • konzultace týkající se stimulace zraku dítěte,
 • konzultace s psychologem – externí odborník, dle potřeb rodiny,
 • setkání rodičů,
 • semináře pro rodiče.

 

Depistáž:

 • spolupráce se zdravotnickými zařízeními a lékaři v Jihočeském kraji a kraji Vysočina,
 • spolupráce se sociálními odbory jednotlivých obcí,
 • účast na komunitním plánování.

 

Vzdělávání pracovníků:

 • individuální vzdělávání a supervize,
 • odborné nadregionální porady pracovníků SPRP,
 • odborné regionální porady,
 • kurzy a školení,
 • účast na odborných konferencích.

 

Informování veřejnosti: 

 • prezentace prostřednictvím zážitkových seminářů,
 • prezentace na akcích pro veřejnost – Neonatologické dny, Konference pracovníků v rané péči,
 • prezentace v rámci Týdne rané péče.

 

Další aktivity: 

 • osvěta, propagace v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina,
 • depistáž na území působnosti pracoviště,
 • semináře pro studenty spolupracujících škol,
 • PR akce střediska,
 • Týden rané péče.

 

Pracovní doba:

 • terénní pracovníci: pružná pracovní doba 40 hodin/týden, všední dny mezi 7-19 hodinou,
 • administrativní pracovníci, ambulantní pracovníci: 8 hodin/den, všední dny mezi 8-16 hodinou,
 • při předem ohlášených akcích je pracovní doba upravena podle typu akce,
 • regionální porady pracoviště: 2x za měsíc, každý sudý pátek v měsíci,
 • porady o klientech: 2x za měsíc, každý lichý pátek v měsíci,
 • odborné porady: dle rozpisu odborných porad,
 • úřední hodiny: pátek 8-12 hodin.