Prezentace projektu

9.2.2016 – Seminář pro veřejnost v Kaplici, zahájení výstavy

13.11.2015 – Den otevřených dveří

12.11.2015 – Kafé jinak

11.11.2015 – Seminář pro lékaře

10.11.2015 – Screeningové vyšetření zraku

9.11.2015 – Zahájení výstavy v Českém Krumlově

6.11.2015 – Společenský večer

9. – 11.9.2015 – Konference pracovníků v rané péči

29.6.2015 – Seminář pro Střední zdravotnickou školu Český Krumlov

6.6.2015 – Mattoni 1/2Maraton České Budějovice

28.5.2015 – Konference pro pečující osoby

20.5.2015 – Zážitkový seminář pro žáky ZŠ Planá nad Lužnicí

7.4.2015 – Zážitkový seminář pro děti MŠ Písek

18.3.2015 – Zážitkový seminář pro děti MŠ Ledenice

4.3.2015 – Zážitkový seminář pro děti MŠ Ledenice

29.11.2014 – Společenský večer

28.11.2014 – Den otevřených dveří

25.11.2014 – Seminář pro lékaře neonatologického oddělení Nemocnice České Budějovice

25.11.2014 – Seminář pro studenty ZSF JČU

18.11.2015 – Seminář pro lékaře neonatologického oddělení Nemocnice Písek

podzim 2014 – Výstava v nemocnici v Českých Budějovicích

 

V příloze Ledenický zpravodaj na straně 8 najdete krátký článek a zhodnocení semináře v mateřské škole v Ledenicích. Krátký článek napsala paní učitelka, která se semináře zúčastnila.

Newsletteru, který pravidelně rozesíláme sponzorům, příznivcům a rodinám rané péče, informujeme o projektu „Dobrý start“ a o aktivitě semináře v MŠ.

Po výstavě v Nemocnici České Budějovice vyšel v Nemocničním zpravodaji na straně 25 článek o Středisku rané péče v Českých Budějovicích. Ve článku je zmíněno právě zahájení výstavy v prostorách nemocnice, informace o týdnu rané péče, ale také obecné informace o službě.

Na webové adrese http://www.fondnno.cz/novinky/novinky/dobry-start-v-jiznich-cechach/ najdete článek o projektu, který uveřejnil pří Fond pro nestátní neziskové organizace.

Stejně jako v roce 2014, tak i v roce 2015 vyšel článek o projektu „Dobrý start“ v časopise Společnosti pro ranou péči V Kostce. Najdete ho na straně 26.

Projekt byl také prezentován v rámci Konference pro pečující osoby. Anotaci ke konferenci naleznete v přílohách.

Projekt byl prezentován pomocí roll-upu, banneru, nových letáků či ústní formou.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

 

Přílohy:

Ledenický zpravodaj

Konference pro pečující osoby

Nemocniční zpravodaj

V Kostce 2015

Newsletter

Banner

 

 

 

Nové materiály

V rámci projektu jsme vydali 2 nové informační letáky.

První leták je pro rodiče dětí s obtížným životním startem. Letáky jsou rodičům předávány co nejdříve po narození dítěte.

Poskytovatelé rané péče v Jihočeském kraji vydali společný informační leták. Leták je distribuován nemocnicím, lékařům, úřadům a institucím, které mohou informovat zájemce o službu. 

Společný informační trojleták

Dobrý start

 

 

Odborné konzultace v rodinách

Jde o aktivizaci a informování rodičů, odborné poradenství a pomoc při řešení obtížné životní situace v rodině. 

Konzultace jsou zaměřeny na podporu vývoje dítěte a podporu rodiny. Na konzultaci mohou být přítomni i členové širší rodiny. Frekvence konzultací je přizpůsobena zdravotnímu stavu dítěte a potřebám rodiny. Konzultace obvykle probíhá jedenkrát za 1-3 měsíce a trvá cca 2 hodiny. Poradce si může do rodiny přizvat dalšího odborníka.

 

 

Zážitkové semináře pro MŠ a ZŠ

V letošním roce proběhnou v mateřských a základních školách zážitkové semináře, kde si děti mohou vyzkoušet simulaci postižení. Na základ vlastní zkušenosti se pokusí popsat potřeby dětí s postižením. Semináře podporují schopnost přijmutí a rozvoj tolerance ke spolužákům s odlišnostmi.

 

4.3.2015 – Seminář pro MŠ Ledenice, 1. třída

Ve středu 4.3.2015 proběhl první seminář pro MŠ v rámci projektu „Dobrý start“. 3 poradkyně navštívili mateřskou školu v Ledenicích, kde si pro děti z jedné třídy připravili zážitkový seminář na rozvoj tolerance a přijmutí spolužáků s odlišnostmi. Seminář byl rozdělen do několika částí. 

V první části jsme si s dětmi povídali o lidech se zrakovým postižením. Co jim pomáhá, jak se orientují a jestli takové děti mohou chodit do školky. Druhá část byla zážitková. Děti dostaly černé klapky a zkoušeli si projít dráhu podél lana pomocí předhole. Pak jsme se přesunuli ke stolečkům, kde děti hrály sluchová a hmatová pexesa, stavěly puzzle, malovali obrázky, prohlížely si hmatové knihy, zkoušely si různé lupy. Poslední část se odehrála opět v kruhu. Děti dostaly sladkou odměnu, v černých klapkách si mohly rozbalit bonbon a sníst si ho. Proběhla závěrečná diskuze, kde jsme zjišťovali, jaké odpovědi budou mít děti na stejné otázky po absolvování semináře.

Paní učitelky byly velmi nadšené a děti taky. Těšíme se na další setkání.

 

18.3.2015 – Seminář pro MŠ Ledenice, 2. třída

Ve středu 18.3.2015 se po čtrnácti dnech uskutečnil druhý seminář pro MŠ Ledenice v rámci projektu „Dobrý start“.

 

7.4.2015 – Seminář pro MŠ Hradiště Písek

V rámci projektu „Dobrý start“ jsme se s kolegyněmi vydali na zážitkový seminář do další mateřské školy. Dnes konkrétně do písecké MŠ. Děti byly velmi ukázněné a seminář se jim velmi líbil. Paní učitelky si program také chválili a při loučení nám sdělily, že se těší na další spolupráci.

 

A jak děti reagovali na naše otázky si přečtěte sami:

Jak se pozná člověk, který špatně vidí nebo vůbec nevidí, jak byste ho poznaly? Znáte někoho takového?

 • Je to můj kamarád, ale on má problém v jednom oku. Má čočku a nosí brýle
 • Luboš, ten co bydlel u nás v Ledenicích měl brejle a měl čočky
 • Když je slepej, má hůl a osahává, jestli vedle sebe něco nemá
 • Když nemůžou chodit, mají vozítko
 • Diskuze o různých zraněních

 

A co myslíte, děti, můžou děti, které nevidí, chodit také do školky?

 • nééééé

 

Myslíte? A proč nemůžou chodit do školky?

 • Oni by zakopli
 • Kdyby chodily do školky, tak by musely mít dětskou hůl
 • Mohli by se zranit ještě víc

 

A jak si myslíte, že si takové děti hrají?

 • poslepu
 • na slepou bábu
 • Když se hraje na slepou bábu, tak nikdo nevidí a nemůže ho najít, to je jako na schovku
 • Osahají hračky

 

A můžou sportovat?

 • Nee

 

A co myslíte, že dělají?

 • – Sedí a leží.

 

Můžou hrát na nějaký nástroj?

 • Poznají hmatem ti ťuflíky.
 • Osahají je

 

To by asi bylo dětem smutno, kdyby si doma nemohly hrát. Co myslíte, jak by se jim to dalo upravit, co by jim pomohlo, aby si mohly hrát?

 • Aby nebyly slepé

 

Vše nejde spravit a je to tak napořád. Kdybys doma neviděla, co bys potřebovala, aby sis mohla hrát?

 • Kdyby někdo vyměnil očka

 

Když si zavřeš oči, tak přemýšlej, co bys potřeboval. Napadlo někoho něco?

 • Mě jo
 • Byl jsem jednou na počítači a bolelo mě oko
 • Můj taťka tam pořád kouká

 

Tak teď si společně zahrajeme, na to že nic neuvidíme!

MŠ Ledenice

 

 

 

Spolupráce s lékaři zahájena

V listopadu jsme se věnovali v rámci projektu „Dobrý start“ jedné z jeho aktivit – seminářům pro lékaře.

19. listopadu jsme realizovali seminář na dětském a neonatologickém oddělení Nemocnice v Písku a v úterý 25. listopadu proběhl seminář pracovnic rané péče pro neonatologické oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích. Obou seminářů se zúčastnilo celkem 44 zdravotníků. Semináře byly zaměřeny na spolupráci lékařů a rané péče, dotkly se témat jako je sdělování nepříznivé diagnózy či možnosti konzultace rodičů s psychologem a včasného poskytování informací o návazných službách, které navazují na péči lékařskou. Udělali jsme tak další krok k mezioborové spolupráci, která slouží k lepšímu zorientování rodičů v situaci, kdy dojde k předčasnému narození dítěte spojenému s případnými zdravotními problémy. 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejsnka a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

 

Dobrý start

Projekt českobudějovického střediska rané péče s výstižným názvem „Dobrý start“ uspěl v první výzvě programu Fondu pro nestátní neziskové organizace. Program vyhlásila v lednu 2014 Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Nadací Partnerství a finance jsou určeny především na přímou pomoc organizacím zabývajícím se ochranou lidských práv, dětmi a mládeží v ohrožení, sociální inkluzí nebo ochranou životního prostředí.

Východiskem projektu byly informace od rodičů, kterým se narodilo nedonošené dítě či dítě s postižením a kteří prošli složitým obdobím adaptace na tuto situaci. Je zřejmé, že podpora rodin s dětmi s postižením musí přicházet už na samém počátku, kdy se ukazuje, že ve vývoji dítěte není něco v pořádku. Dobrý start rodičů na této náročné životní dráze totiž znamená především dobrý start pro jejich dítě. 

Jedním z hlavních cílů projektu je umožnit rodinám vychovávat děti s postižením v přirozeném domácím prostředí a přispět tak k prevenci umisťování dětí do ústavních zařízení. Aby to bylo možné, zaměřuje se Dobrý start mimo jiné na spolupráci s lékaři, protože již samotný způsob sdělení nepříznivé diagnózy může významně ovlivnit vztah rodičů k dítěti. Snaží se také zajistit rodičům co nejdříve možnost konzultovat jejich situaci s psychologem a poradcem rané péče a poskytnout jim včas veškeré informace o službách navazujících na lékařskou péči. Projekt přispívá i k prevenci sociální izolace dětí s postižením a jejich rodin. Spoluprací s mateřskými a základními školami připravuje půdu pro děti s postižením tak, aby byly přijímány s porozuměním.

(Zveřejněno v časopisu V kostce, 1/2014, s. 16)

 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejsnka a Norska v rámci EHP fondů.

Více informací o Fondu pro nestátní neziskové organizace a EHF fondech naleznete na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

2