MPSV

Projekt podporuje poskytování rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na území Jihočeského kraje a v Kraji Vysočina v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

Poskytnutá dotace ve výši 1 953 000,- Kč.

Děkujeme!

logoMPSV-m-sm

 

Kraj Vysočina

Projekt podporuje poskytování rané péče rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Kraji Vysočina – v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod.

Poskytnutá dotace 402 800,- Kč.

Děkujeme!

thumb.logo_kraj_vysocina

 

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška

V roce 2014 pokračujeme v realizaci projektu „Znám a umím“ díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ve výši 250 000,- Kč. 

Děkujeme!

svetluska

 

Nadace Leontinka

Děkujeme za dlouhodobé zapůjčení vozu Škoda Fabia Combi, které umožňuje poskytovat terénní služby na území celého Jihočeského kraje a v části Kraje Vysočina (okres Pelhřimov a Havlíčkův Brod).

V rámci projektu „Provázení“ poskytla nadace Leontinka nadační příspěvek ve výši 50 000,-Kč.

Děkujeme!

leontinka

 

Fond pro nestátní neziskové organizace

V období září 2014 – únor 2016 realizujeme projekt „Dobrý start“, který umožní vychovávat děti s postižením v přirozeném prostředí. Je zaměřen na spolupráci s lékaři, odbornou podporu rodin a přijetí dětí s postižením jejich spolužáky.

Celkové náklady projektu: 560 882,- Kč

Výše grantu: 450 000,- Kč

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Děkujeme!

2

 

Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírkový projekt Pomozte dětem

Díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti sbírkového projektu Pomozte dětem ve výši 244 484,- Kč realizujeme v roce 2014 projekt „Včasný start“. Projekt je zaměřen na včasnou podporu vývoje dítěte s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od narození do sedmi let.

thumb.nove logo nros