Nadační fond Českého rozhlasu, veřejná sbírka Světluška

V roce 2015 pokračujeme v realizaci projektu „Znám a umím“ díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 270 000,- Kč. 

Děkujeme!

svetluska

 

Nadace Leontinka

Projekt Provázení je realizován s podporou Nadace Leontinka. Děkujeme za nadační příspěvek ve výši 100 000,- Kč.

Dále děkujeme 

  • za zapůjčení služebního automobilu Škoda Fabia Combi
  • za spolufinancování leasingu Škoda Fabia od září 2015
  • za darování iPadu pro zapůjčování do rodin

leontinka

 

Fond pro nestátní neziskové organizace

V období září 2014 – únor 2016 realizujeme projekt „Dobrý start“, který umožní vychovávat děti s postižením v přirozeném prostředí. Je zaměřen na spolupráci s lékaři, odbornou podporu rodin a přijetí dětí s postižením jejich spolužáky. Více informací naleznete v záložce „Dobrý start„.

Celkové náklady projektu: 560 882,- Kč

Výše grantu: 450 000,- Kč

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Děkujeme!

2

 

Nadace rozvoje občanské společnosti, program Včasná pomoc dětem

Díky finanční podpoře nového grantového programu Nadace rozvoje občanské společnosti financovaného z prostředků VELUX Foundations realizujeme projekt s názvem „Pomáháme vidět“ ve výši 610 992,- Kč. Projekt je zaměřen na včasnou podporu vývoje dítěte s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let. Stěžejní aktivitou je poskytování kvalifikovaného programu stimulace zraku s možností rozšíření ambulantních služeb. Poradci dále budou spolu s rodiči pracovat  na rozvoji kompenzačních mechanismů a rozvoji pohybových schopností dětí s postižením v domácím prostředí. Součástí projektu je i odborné vzdělávání týmu.

Realizace projektu probíhá v období 1.1.2015 – 31.12.2016.

thumb.logo_NROS_mini        THE VELUX FOUNDATIONS_logo