Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize, projekt Pomozte dětem

thumb-1340809648_katy-perry-zoom

Díky podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti a České televizi, sbírkový projekt Pomozte dětem realizujeme projekt Poznat svět kolem sebe, který byl podpořen  částkou 273 542 Kč .  Projekt je zaměřen na včasnou podporu vývoje dítěte s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let, ale také dětí extrémně nedonošených. Jde o komplexní podporu vývoje dítěte tak, aby důsledky jeho postižení či obtížného životního startu byly co nejvíce minimalizovány. Zaměřuje se na rozvoj kompenzačních mechanismů, rozvoj pohybových a rozumových schopností i sociálních dovedností dětí v domácím prostředí. Dále je projekt zaměřen na zvýšení kvalifikace týmu.

Děkujeme!

Nadace AGROFERT

thumb-agrofert

Díky nadaci Agrofert realizujeme v období duben 2016 – březen 217 projekt financovaný z prostředků grantového řízení „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“ a podpořený částkou 90 000,- Kč.

Děkujeme!

Nadační fond Českého rozhlasu, veřejná sbírka Světluška

svetluska

V roce 2016 pokračujeme v realizaci projektu „Znám a umím“ díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 350 000,- Kč.

Děkujeme!

Nadace Leontinka

thumb-leontinka-00

Projekt Provázení je realizován s podporou Nadace Leontinka. Děkujeme za nadační příspěvek ve výši 125 000,- Kč a 150 000,- Kč.

Dále děkujeme

  • za příspěvek ve výši 85 000,- Kč na nákup nového služebního automobilu Škoda Fabia a následnou měsíční splátku úvěru 6 300,- Kč
  • za darování iPadu pro zapůjčování do rodin

Děkujeme!

Fond pro nestátní neziskové organizace

V období září 2014 – únor 2016 realizujeme projekt „Dobrý start“, který umožní vychovávat děti s postižením v přirozeném prostředí. Je zaměřen na spolupráci s lékaři, odbornou podporu rodin a přijetí dětí s postižením jejich spolužáky.

Celkové náklady projektu: 560 882,- Kč

Výše grantu: 450 000,- Kč

thumb-trojlogo-2

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

Děkujeme!

Nadace rozvoje občanské společnosti, program Včasná pomoc dětem

thumb-the-velux-foundations_logo thumb-logo_nros_mini

Díky finanční podpoře nového grantového programu Nadace rozvoje občanské společnosti financovaného z prostředků VELUX Foundations realizujeme projekt s názvem„Pomáháme vidět“ ve výši 610 992,- Kč. Projekt je zaměřen na včasnou podporu vývoje dítěte s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let. Stěžejní aktivitou je poskytování kvalifikovaného programu stimulace zraku s možností rozšíření ambulantních služeb. Poradci dále budou spolu s rodiči pracovat  na rozvoji kompenzačních mechanismů a rozvoji pohybových schopností dětí s postižením v domácím prostředí. Součástí projektu je i odborné vzdělávání týmu.

Realizace projektu probíhá v období 1.1.2015 – 31.12.2016.

Děkujeme!