Archangelsk

Oddělení rané péče Podpůrného a experimentálního rehabilitačního střediska pro děti s omezenými schopnostmi Odboru sociální ochrany obyvatelstva radnice města Archangelska. Oddělení otevřeno 1.března 2000.

 

Odborníci:

L. Kalinnikova – ředitelka oddělení rané péče, psycholožka, docentka na katedře psychologie Pomorské státní univerzity M. V. Lomonosova a csc.

N. Šarkova – dětská lékařka, dětská neuroložka

O. Axenova – logopedka

E. Ivanova – psycholožka

S. Korechova – speciální pedagožka

M. Barsamova – speciální pedagožka, logopedka

Projekty:

– 2003 realizován projekt „Rozvoj praktických forem habilitace“ za podpory Institutu otevřené společnosti (Open Society Institute)

a Sorosova fondu. V letech 2003 – 2006 účast na projektu Rozvoj habilitace v Archangelsku a okolí za podpory švédského fondu SIDA.

Za dobu existence oddělení byla prvotní pomoc poskytnuta více než 1 500 kojencům a dětem raného věku. Do programu speciální péče je zařazeno až 200 dětí ročně, asi polovina z nich jsou invalidní děti.

Adresa:

Archangelsk, 163000,
Urickogo 51, korpus 1

Email: rcb@archangel.ru

 

Velký Novgorod

Ranou pomoc dětem s poruchami vývoje poskytují ve Velkém Novgorodě dvě organizace: Městské vzdělávací zařízení Středisko psychologickolékařskosociálního zajištění (MOU CPMSS) a nezávislá nezisková organizace Novgorodské dětské středisko.

V roce 2000 byla založena služba rané péče nezávislá nezisková organizace Novgorodské dětské středisko. V roce 2003 bylo v rámci Městského vzdělávacího zařízení Střediska psychologickolékařskosociálního zajištění otevřeno oddělení služby rané pomoci. V téže době byly v analogických zařízeních v pěti městech Novgorodské oblasti – Borovič, Staraja Russa, Valdaj, Parfino a Děmjansk – za metodické pomoci novgorodských odborníků otevřeny služby rané péče.

Činnost městského úřadu spočívá v poskytování praktické pomoci dětem a jejich rodinám. Nezisková organizace zase rozvíjí nové formy poskytování pomoci dětem a rodičům s následnou institucionalizací inovací v rámci městského zařízení.

Odborníci:

Prvními odborníky na ranou péči v Novgorodě byli: L. Blochina, S. Kalinina, T. Sivuchina, A. Uličev, V. Cholopova, L. Samarina. Později se k nim připojili N. Morozova, I. Toropova, G. Něfedova, O. Nazarova, A. Čerkunova, V. Lapina a další.

Projekty:

Ve spolupráci s nezávislou neziskovou organizací Novgorodské dětské středisko byl zahájen vzdělávací program pro odborníky ve službách rané péče, prováděny služby rané péče, probíhá vzdělávání odborníků Chabarovsku, Tomsku, Murmansku, Ulan-Ude, Krasnojarsku (společně s programem ARO – Pomoc sirotkům v Rusku), byla vydána metodická doporučení pro odborníky Služba rané pomoci za podpory Národního fondu na ochranu dětí před krutým zacházením. Spolupracovníci obou organizací společně s IRAV (nakladatelství) a Health Prom participují na projektu Privjazannosť (Pouto).

Každoročně se na středisko obrací 600 – 800 rodin. Pravidelně jej navštěvuje 15 – 20 dětí v rámci individuálního programu, v rámci skupinového programu 50 – 60 dětí s vážnými vývojovými poruchami.

Adresa:

Predtěčenskaja 12 a
Tel. Městské služby (8162) 737 021
Tel. Neziskové organizace: (8162) 948 282

Email: novdet@yandex.ru

 

Minsk

Okresní centralizovaná kancelář rané péče.

Centralizovaná kancelář rané péče Devatenácté dětské polikliniky funguje od 1. března 2000. Iniciátory otevření střediska byli L. Matuš, tehdejší hlavní pediatr Ministerstva zdravotnictví Běloruska, N. Šuba primář Devatenácté dětské polikliniky, dále hlavní logoped Minského městského výkonného výboru K. Doronina a hlavní psycholožka Ministerstva zdravotnictví S. Jeremejceva.

Odborníci:

O. Avila – lékařka – rehabilitace

I. Vojcechovič – logopedka

J. Krivcova – logopedka

O. Doronina – psycholožka

A. Ničkasova – psycholožka

Od roku 2000 až dodnes se spolupracovníci střediska podílejí na projektech Petrohradského institutu rané péče, dobročinných organizací Pomoc černobylským dětem, Listy naděje, Běloruská asociace na pomoc invalidním dětem a invalidní mládeži a mezinárodní organizace Voluntas.

Od října 2007 v rámci projektu UNICEF odborníci střediska navrhli organizaci a realizaci vzdělávacích seminářů v oboru rané péče pro pracovníky oblastních středisek Běloruské republiky.

Za pět a půl roku práce přijali pracovníci střediska rané péče 1427 dětí. Pomoci v podobě konzultací, individuálního nebo skupinového programu se dostalo 1129 dětem.

Každý týden ve Středisku rané péče poprvé navštíví individuální nebo skupinový program až sedmdesát dětí.

Adresa:

Běloruská Republika
Minsk, Kedyško 11
Telefon: + 375 172 802 533

Email: olavi@tut.by

 

Charkov

Dobročinný fond Institut rané péče.

Dobročinný fond Institut rané péče byl založen v roce 2000 charkovskými odborníky zabývajícími se raným dětským vývojem. Na jeho základě bylo v témže roce otevřeno první středisko rané péče na Ukrajině.

Odborníci:

A. Kukuruza – ředitelka střediska, psycholožka

A. Chvorostěnko – fyzioterapeutka

V. Pompova – psycholožka

A. Amosova – sociální pracovnice

A. Chmeleva – logopedka

N. Michanovskaja – neuroložka (psychoneurologie)

J. Blizňuk – psycholožka

A. Nikolič – fyzioterapeutka

O. Logviněnko – administrátorka

 

Práce Charitativního fondu je zaměřena na rozvoj systému rané péče na Ukrajině. Důležitou podporu Institutu poskytují:

– Institut ochrany zdraví dětí a mládeže AMN (Akademie lékařských věd) Ukrajiny

– Úřad práce a sociální ochrany obyvatelstva Charkovské městské rady

– Program Mental Health Initiative Institutu otevřené společnosti (Open Society Institute)

– Ukrajinský fond sociálních investic

 

Za dobu fungování střediska se jeho programů celkově zúčastnilo více než 1200 rodin s dětmi raného věku.

 

Adresa:

Ukrajina
Charkov
50-letija VLKSM, 52A

Email: itl535@online.kharkov.ua
http:www.ei-kharkov.org