Kvalita je pro nás důležitou hodnotou, která se promítá do naší každodenní práce a inspiruje nás k dalšímu rozvoji.  Vnímáme ji především jako účelné naplňování potřeb našich klientů a dosahování jejich cílů. Směřujeme k tomu, abychom jednotnou a vysokou kvalitu poskytovaných služeb zajišťovali dlouhodobě.
Podporu rodinám s dětmi s hendikepem poskytujeme v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, Standardy rané péče a také s jasně formulovanými zásadami naší organizace a konkrétními metodikami.
 

Kvalita je spokojenost našich klientů a naplňování jejich potřeb.

Usilujeme o důvěru klientů a jejich maximální spokojenost s našimi službami.

Kvalita znamená naplňovat cíle našich klientů efektivně.

Vytváříme a rozvíjíme efektivní přístupy a metody práce.

Kvalita je závazek každého pracovníka.

Kvalita je naší hodnotou. Každý z nás nese zodpovědnost za její naplnění.

Kvalita znamená zajišťovat služby podle zákona a současných trendů.

Dodržujeme požadavky legislativy, sledujeme a zohledňujeme nové poznatky.

 

Jednotlivé aspekty kvality poskytované služby rané péče velmi podrobně definuje metodika zajišťování kvality ve Společnosti pro ranou péči, jíž se při práci řídíme. Na zavádění konkrétních opatření v oblasti kvality služby, na zaškolování pracovníků i vyhodnocování ukazatelů kvality se podílejí metodici kvality, kteří spolupracují se všemi pobočkami organizace.