Inzerát na instruktora stimulace zraku

Společnost pro ranou péči hledá pro pracoviště v Praze do svého týmu instruktora stimulace zrakupro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na zkrácený úvazek. Nástup možnýihned. Očekáváme samostatnost a zkušenosti při diagnostice zrakového vývoje a podpořezrakových funkcí u dětí od narození do 7 let věku. Dále spolupráci a vedení poradců rané péčev oblasti stimulace zraku a zrakového tréninku.

 

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (speciální pedagog, tyfloped, zrakový terapeut)
 • Nutná znalost a zkušenost s diagnostikou zrakového vývoje, podporou vývoje a rehabilitaci zrakového vnímání u dětí raného věku (znalost testů zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti, kompenzačních pomůcek a metod stimulace zraku a zrakového tréninku)
 • Komunikativnost, flexibilitu, systematičnost a organizační schopnosti
 • schopnost pracovat v týmu
 • samostatnost a zodpovědnost

 

Nabízíme:

 • úvazek 0,5
 • smysluplnou, tvůrčí práci v zajímavém oboru
 • odborný růst v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků
 • pružnou pracovní dobu
 • malý pracovní tým regionálního pracoviště neziskové organizace s vazbou na pracoviště s celostátní působností a zahraniční partnery
 • dobré pracovní zázemí

 

Životopis s motivačním dopisem zasílejte na

 • vedouci.praha@ranapece.cz, předmět – ISZ!
 • Středisko rané péče Praha, PhDr. Jitka Barlová Ph.D., Klimentská 2, 110 00 Praha 1,
 • Další informace: www.ranapece.cz, tel. 224 826 858, mobil: 777 234 036
 • Termín vyhlášení:  18. 8. 2017
 • Uzávěrka přihlášek: průběžně