Společnost pro ranou péči pracuje s jasně definovanými nástroji, kterými je možno vést rodiny k aktivnímu ovlivňování podoby rané péče a způsobu jejího poskytování. Zásadní roli hraje získávání zpětné vazby od rodin a společné plánování a realizace služby podle cílů, které si s pracovištěm dojednají. Nastavený je rovněž systém hodnocení služby uživateli v průběhu služby i po jejím ukončení, jehož výstupy jsou využívány k dalšímu rozvoji služby rané péče.

 

Přečtěte si konkrétní hodnocení rodičů.

Další příběhy rodičů a jejich zkušenosti s ranou péčí naleznete zde.


Přínos rané péče pro rodinu

Domníváte se, že jste se díky službě rané péče v něčem změnili vy – rodiče?

„Zpočátku jsem se bála, byla jsem hodně nervózní a upjatý rodič, to se hodně zlepšilo.“

„Načerpala jsem klid a zkušenost.“

„Odvaha svěřit dítě někomu jinému s důvěrou, posílení jistoty, osamostatnění dítěte.“

„Naučili jsme se se synem pracovat, něco by nás ani nenapadlo, že to tak jde.“

 

Přínos rané péče pro dítě

Domníváte se, že služba rané péče ovlivnila vývoj vašeho dítěte?

„Nápady na činnosti byly přesně ušité na míru, zklidnění skrze meditační a relaxační techniky, rozvoj jemné motoriky a používání obou rukou, senzorika, vnímání materiálů.”

„Zlepšil se zrak, orientace v prostoru, tím i sebevědomí dcery.”

„Hodně, více v pohybu, probírali jsme možnosti cvičení, jiné způsoby podpory pohybu, byla jsem unešená z pomůcek na zrak a manipulaci.”

 

Vliv rané péče na kontakt rodiny se sociálním okolím

Domníváte se, že služba rané péče podpořila kontakty vaší rodiny s okolím?

„Kontakty obohatily synův svět o další zkušenost v sociální sféře.“

„Služba měla určitě vliv na obnovení kontaktů v naší rodině. Díky pozitivní náladě a přijmutí dané situace máme celá rodina větší chuť se navštěvovat s našimi známými. Taky se v poslední době snadněji seznamuji s rodiči postižených dětí, např. u dcery ve školce.“

„Mám kamarády přes ranou péči.“