Rodiny dětí s postižením v raném věku podporujeme v plném souladu se Standardy kvality sociálních služeb, Standardy rané péče a zároveň usilujeme o to, abychom jim poskytovali maximálně profesionální, dobře zacílenou a indi­vi­dua­li­zo­va­nou podporu. Spolupracujeme s dalšími odborníky, s lékaři, psychology, speciálními pedagogy, fyzioterapeuty, logopedy, sdílíme dobrou praxi s kolegy v České republice i v zahraničí.