V roce 2008 děkujeme za podporu těmto soukromým dárcům a organizacím:

paní Daniele Filipiová,

paní Terezii Hradilkové,

panu Jiřímu Lábusovi,

 panu Danielu Sittkovi,

paní Zuzaně Stelzerové

 

Organizacím:

občanské sdružení Lazariánská pomocná služba, Rotary Clubu – Staré Město