V roce 2012 děkujeme za podporu těmto soukromým dárcům:

pan Štěpán Čížek

paní Daniela Filipiová

pan Jan Karel

paní Helena Langšádlová

paní Jitka Matyášová

pan Petr Potěra

pan Jiří Prager

paní Radka Pragerová

pan Pavel Richter

pan Daniel Sittek

paní Zuzana Stelzerová

pan Adam Zacha