V roce 2013 děkujeme:

Ministerstvu práce a sociálních věcí

thumb.MPSV_web
Krajskému úřadu Středočeského kraje

stredocesky-kraj-logo

 

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška
thumb.svetluska

 

Nadaci Leontinka

leontinka

 

Projektu NROS a České televize: Pomozte dětem

thumb.kureTrojlogo2013

 

Advokáti dětem – děkujeme za poskytnuté finance na službu rané péče

thumb.advokati_web

 

V roce 2013 děkujeme těmto firmám:

Euro Agency s.r.o.

Press Servis s.r.o.

Durabo

 

Rádio Aplaus – děkujeme za bezplatné odvysílání spotů v Týdnu rané péče 2013

thumb.radio_applaus

Parlamentní listy – děkujeme za bezplatné poskytnutí reklamy a propagace na stránkách www.parlamentnilisty.cz

thumb.PL_web

Obec Postřižín – děkujeme za poskytnutí financí na službu rané péče

postrizin_znak

 

 

V roce 2013 děkujeme těmto soukormým dárcům:

pan Štěpán Čížek

paní Daniela Filipiová

pan Jan Karel

paní Helena Langšádlová

paní Jitka Matyášová

pan Petr Potěra

pan Jiří Prager

paní Radka Pragerová

pan Pavel Richter

pan Daniel Sittek

paní Zuzana Stelzerová

pan Adam Zacha