V roce 2014 děkujeme:

Ministerstvu práce a sociálních věcí – děkujeme za poskytnutí finančních příspěvků na službu rané péče:

thumb.MPSV_web

 

Karlovarskému kraji za finanční příspěvek 570 000 Kč.

logokk

 

Středočeskému kraji za finanční příspěvek 418 000 Kč.  

stredocesky-kraj-logo

 

Hlavnímu městu Praha za finanční příspěvek 253 000 Kč.

logo

 

Projektu NROS a České televize: Pomozte dětem – za poskytnutí 292 098 Kč na projekt „Učení hrou“

thumb.kureTrojlogo2013

 

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu  ze sbírky Světluška – realizace projektu „Lépe vidět svět“. Projekt se zabývá stimulací zraku v rámci poskytování služby rané péče rodinám s dítětem s postižením a jeho pomocí informuje rodiny o možnostech rozvoje zrakových funkcí. Projekt je realizován s pomocí nadačního příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška částkou 150 000 Kč.

thumb.svetluska

 

Nadaci Leontinka a Škofin – děkujeme za půjčení auta pro realizaci terénní služby rané péče 

leontinka     thumb.skofin_web

 

 

V roce 2014 děkujeme těmto firmám:

Euro Agency s.r.o.

Press Servis s.r.o

Durabo

Hummer centrum D11

Hummer centrum servis – děkujeme za roční bezplatný servis našeho auta, přezutí pneumatik dvakrát za rok a za uskladnění pneumatik

thumb.hummer

 

 

V roce 2014 děkujeme těmto soukromým dárcům:

pan Štěpán Čížek

paní Daniela Filipiová

pan Jan Karel

pan Matouš Hora

paní Jitka Matyášová

paní Helena Langšádlová

paní Jitka Matyášová

pan Petr Potěra

pan Jiří Prager

paní Radka Pragerová

pan Pavel Richter

pan Daniel Sittek

paní Zuzana Stelzerová

pan Adam Zacha

 

Děkujeme Divadlu v Dlouhé za partnerství v projektu Festival 13+

thumb.DvD LOGO cervene

 

O dražbě obrazů:

20.9. 2014 proběhla aukce, kde se dražily i obrazy od dárců Společnosti pro ranou péči o.s. Děkujeme všem za podporu během této akce od aukční síně Dorotheum. Během aukce se prodal obraz Michala Singera za krásných 22 000 Kč! Tento výtěžek půjde na pomoc rodinám, kam se narodilo dítko s ohroženým vývojem či postižením. 
Mnohokrát děkujeme všem za podporu a předevšim děkujeme aukční síni Dorotheum za poskytnutí podpory.

thumb.30S140920_104 thumb.9ae6b7555e97234edb934551c5ea5e3d thumb.a00002