Děkujeme Statutárnímu městu Karlovy Vary za finanční příspěvek na zakoupení kompenzační pomůcky Upsee. 

Upsee je vertikalizaci zařízení, které umožňuje dětem s pohybovými obtížemi stát a hýbat se s pomocí dospělého člověka. Upsee otevírá dětem s motorickým postižením dosud neprozkoumaný svět pohybu po vlastních nohou. Usnadňuje jim postupně přenášet hmotnost, trénovat polohu ve stoje a chůzi s pomocí dospělé osoby.