O službě

Kdo jsme

Jsme pobočka Společnosti pro ranou péči zaměřená na rodiny s dítětem s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo autismem.

Informace o odlehčovací službě najdete na vlastních webových stránkách.

 

Komu je služba určena:

Rodinám, které mají bydliště na území Karlovarského kraje:

 • Rodinám s dětmi s ohroženým vývojem od narození nejvýše do 7 let (např. děti s těžkou nezralostí, zkomplikovaného porodu, s nízkou porodní vahou, děti u kterých si rodiče nejsou jisti správným vývojem apod.).
 • Rodinám s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením od narození nejvýše do 7let.
 • Rodinám dětí s autismem, nebo podezřením na poruchu vývoje autistického spektra ve věku od narození do 7let.

V Karlovarském kraji jsou potřeby každé klientské rodiny individuálně posouzeny dle regionální karty sociální služby raná péče.

 

Nabízenými službami chceme:

 • Poskytnout rodičům dostatek podpory a informací, aby si věděli rady s výchovou svého dítěte,
 • Společně s rodiči nalézt takovou možnost rozvoje a vzdělávání dítěte, aby bylo co nejvíce schopno žít životem srovnatelným s dětmi v jeho věku.

 

Službu nejsme schopni poskytnout rodinám

 • Rodinám, které nenaplňují charakter cílové skupiny.
 • Rodinám nekomunikujícím v českém/slovenském jazyce.

 

Jaké služby poskytujeme

 • Konzultace v rodině, které probíhají v intervalech 1-3 měsíce, podle vašich individuálních potřeb. Poradce přijíždí za vámi do domácnosti. Sami si určujete náplň a témata konzultací.
 • Poradenství v oblasti podpory vývoje dítěte (výchova, volba vhodné stimulace, motivace dítěte, podpora komunikace s dítětem – alternativní komunikační systémy, podpora pohybového vývoje a polohování, používání speciálních pomůcek, úprava prostředí).
 • Informace, podporu a provázení (podpora rodičovských dovedností, znalostí a práv, konzultace ke vztahům v rodině a vztahům sourozeneckým…)
 • Sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů celé rodiny.
 • Zapůjčení a pomoc při výběru vhodných pomůcek a hraček, literatury, DVD apod.
 • Doporučení a zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky či službami.
 • Podporu a prostředí pro vzájemné setkávání rodin.

… a mnoho dalšího

 

Zdarma nabízíme

Terénní služby:

 • Budem pravidelně jezdit k Vám domů na tvz. konzultace v rodině – ty tvoří převážnou část našich služeb
 • Poradkyně rané péče Vás pravidelně bude navštěvovat a poskytovat Vám podporu, poradenství a provázení.
 • Pravidelné konzultace zahrnují zpravidla práci s dítětěm, poradenství v oblasti výchovy a používání speciálních pomůcek, sociální poradenství, podporu formou aktivního naslouchání, vedení rozhovoru a další činnosti, které vychází z Vašich potřeb a cílů.
 • Doprovodíme Vás na jendání u lékařům na úřadech, do předškolního zařízení.
 • Zapůjčíme Vám vhnodné pomůcky a hračky pro vaše dítě.
 • Zprostředkujeme vám kontakty na další odborníky.
 • Můžeme vás zkontaktovat s dalšími rodinami na cházející se v podobné situaci jako vy.

Ambulantní služby:

 • Probíhají zpravidla v našich prostorách.
 • Posouzení psychomotorického vývoje

 

Setkávání s rodiči:

Pravidelně 1x měsíčně.

 

 

Kurz pro rodiny:

Zahrnuje odborný  program, volnočasové skupinové aktivity a večerní besedy a přednášky s odborníky, sourozenecké skupinky. Program je zdarma.

Rodiče hradí pouze část nákladů na stravu a ubytování.

 

Scan

Stáhnout leták Karlovy Vary