Pokud máte zájem vyjádřit připomínku, stížnost či podnět k čemukoliv, co se týká služeb rané péče, můžete se obrátit:

  • na svého poradce
  • na vedoucího pracoviště PhDr. Jitku Barlovou, Ph.D., mobil: 777 234 036, Společnost pro ranou péči, Klimentská 2, Praha 1, 110 00
  • a Board vedoucích Společnost pro ranou péči, z.s., Klimetnská 1203/2, 110 00 Praha 1
  • na Radu klientů (kontakty jste obdrželi při zahájení péče)

Kniha přání a stížností je na pracovišti v Klimentské 2, Praha 1.

 

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením vaší stížnosti, máte možnost se obrátit na nezávislé orgány:

 

  • na úřad příslušného kraje – Středočeský kraj, Hlavní město Praha a Karlovarského kraje
  • nebo na Veřejný ochránce práv, Brno, Údolní 39, 602 00, Brno, tel. 542 542 888

Stížnost, připomínku nebo podnět můžete anonymně podat také prostřednictvím:

  • anonymní schránky, kterou najdete ve vstupních prostorách pracoviště – chodbě domu. Schránka je vybírána jednou týdně.

 

Vaše stížnosti, které mohou být přijaty jak ústně tak písemně, budou zaevidovány. Poté budou vyřízeny písemně do 30 dnů a o výsledcích budou informovány všechny zúčastněné strany.

Se všemi údaji bude nakládáno podle Zákona o ochraně osobních údajů a bude zaručena diskrétnost.