Cíle pobočky pro rok 2021:

 • Poskytovat sociální službu uživatelům cílové skupiny v daném regionu, a to v kvalitě odpovídající pravidlům sociálních služeb a SPRP
 • Rozvinout spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb na podporu rodin na území všech krajů
 • Zajistit finanční prostředky a prostředky na zajištění a poskytování služby v potřebné kvalitě
 • Informovat odbornou veřejnost o potřebnosti rané péče ve všech krajích
 • Informovat náhradní rodiny pečující o dítě s postižením o rané péči, rodinám nabídnout podporu vývoje dítěte
 • Vybavit a zprovoznit nové pracoviště pro poskytování služby v Karlových Varech

Působnost: Středočeský kraj, Hl.m. Praha, Karlovarský kraj

Cílová skupina:

 • rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku dítěte na území Sč kraje a Hl.m. Praha
 • rodiny dětí s mentálním, tělesným, kombinovaný postižením a PAS od narození do 7 let věku dítěte na území KV kraje
 • rodiny dětí s ohroženým vývojem od narození do 7 let věku dítěte žijící na území Hl.m. Prahy, Středočeského kraje a Karlovarského kraje

Kapacita: 152 rodin (40 pro SČ kraj, 32 pro Hl. m. Praha, 80 pro KV kraj)

Formy poskytování služby rané péče:

Terénní forma: frekvence konzultací 1x za 1-3 měsíce v rodině, v přirozeném prostředí dítěte

Depistáž:

 • spolupráce se zdravotnickými zařízeními a lékaři ve všech třech krajích
 • spolupráce se sociálními odbory jednotlivých obcí a měst
 • účast na komunitním plánování

Vzdělávání pracovníků:

 • Odborné nadregionální porady
 • Konference pracovníků v rané péči
 • Plnění Individuálních vzdělávacích plánů
 • Intervize, supervize

Informování veřejnosti:

 • prezentace prostřednictvím zážitkových seminářů
 • prezentace na akcích pro veřejnost
 • prezentace v rámci Týdne rané péče

Další aktivity:

 • Setkání rodin
 • Depistáž
 • Zvyšování odbornosti pracovníků
 • Informovanost veřejnosti o rané péči
 • Podpora náhradních rodin pečujících o dítě s postižením
 • Výroba předmětů pro podporu vývoje dítěte
 • Pořádání interdiscipninárních kulatých stolů

Nadregionální aktivity:

 • Odborné porady pracovníků SPRP
 • Kurz pro rodiny
 • Kampaň Týden rané péče
 • SBÍRKA

Pracovní doba:

 • Provozní doba ambulantní formy poskytování:
pondělí: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě
úterý: 9:00 – 12:00
středa: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě
čtvrtek: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě
pátek: 8:00 – 16:00 – po předchozí dohodě

 

 • Provozní doba terénní formy poskytování
pondělí: 9:00 – 15:00 – po předchozí domluvě, 9:00 – 12:00 – úřední den
úterý: 9:00 – 15:00 – po předchozí domluvě
středa: 8:00 – 16:00 – po předchozí domluvě
čtvrtek: 8:00 – 16:00 – po předchozí domluvě
pátek: 8:00 – 16:00 – po předchozí domluvě

Porady pobočky:

 • Porady střediska (provozní / odborná): frekvence 1x za týden
 • Porady vedoucích SPRP: 1x 2 měsíce

Personální zajištění:

Ředitelka pobočky: PhDr. Jitka Barlová,Ph.D.

Vedoucí pracoviště: Mgr. Petra Mertlová

Metodik kvality: Mgr. Marta Dobiášová

Instruktorka stimulace zraku:  Mgr. Hana Janurová

Poradkyně rané péče:  Mgr. Jitka Holubová, Dis., Bc. Daniela Hartlová, Mgr. Iveta Hofová, Mgr. Petra Górná, 

Koordinátorka: Ing. Eva Marinovová

Externí spolupráce:

Psychoterapeut pro přímou práci s rodiči: Mgr. Eliška Bachová

Supervizor: Mgr. Renata Čerňanská

Konzultant pro AAK: Mgr. Alena Kunová

Konzultant pro PAS: bude obsazeno