Nadace rozvoje občanské společnosti – program Včasná pomoc dětem, projekt Nejste v tom sami – poskytování rané péče rodinám dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

NROS_CMYK_logo       theveluxfoundations_logo-300x40    VPD_logo_CMYK

Projekt „Nejste v tom sami“ zvyšuje dostupnost služby rané péče rodinám dětí s PAS. Reaguje  na nárůst rodin dětí s poruchou autistického spektra.  Rodiny dětí s PAS získávají komplexní odborné poradenství a podporu, aby mohly kompetentně vychovávat své dítě doma. Díky projektu je i zvyšována informovanost o rané péče  a návazná spolupráce s externími odborníky z ČR i zahraničí. Přínosem zahraničních zkušeností je zvýšená odbornost poskytované služby.


Nadace rozvoje občanské společnosti – program Pomozte dětem, projekt Hrej si a poznávej

 

Pomozte dětem_trojlogo_barevne_ctverec

Prostřednictvím naší Společnosti si mohou rodiče zažádat o individuální příspěvek pro svoje dítě z programu Pomozte dětem. Projekt Hrej si a poznávej pomohl podpořit zrakový rozovoj u malého Davídka. Davídek je chalepček s těžkým kombinovaným postižením, u kterého se navíc rozvinula epilepsie, která ovlivňuje jeho vývoj ve všech směrech. Ve zrakové bolasti Davídek preferuje zrakové a kontrastní podněty. Díky i-Padu, který rodina zakoupila z projektu Hrej si a poznávej může Davídek rozvíjet svoje zrakové funkce, koordinaci oko – ruka, orientaci v prostoru a prostřednictvím fotografií  a znaků i alternativní komunikaci.


 

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška – projekt Lépe vidět svět 2018

Výsledek obrázku pro nadační fond českého rozhlasu

Projekt „Lépe vidět svět 2018“ se zaměřuje na rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným zrakovým postižením a zajišťuje program stimulace zraku.Rodičům se prostřednictvím projektu dostávají informace o možnostech rozvíjení zrakových funkcí tak, aby mohli stimulací zraku a zrakovým tréninkem motivovat dítě k maximálnímu využití jeho zachovalých zrakových funkcí v běžném životě. Program je realizován v domácnostech klientů a částečně ambulantně na pracovišti. V projektu  je zapojen poradce rané péče, který zajišťuje podporu rodin a instruktor stimulace zraku, který zajišťuje program stimulace a provádí funkční vyšetření zraku.


 

 

Nadace Leontinka a Nadace ČEZ- projekt Podpora a pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením 

 

Nadace Leontinka podporuje děti se zrakovým postižením.  Našemu středisku přispívá mimo jiné také na vybavení speciální zrakové místnosti, kterou letos slavnostně otevřeme. Zrakově  stimulační místnost je kompletně zařízena bíle, tak aby při vyšetřování nebo při zrakové stimulaci nerušily děti okolní podněty. Nadace ČEZ nám prostřednictvím Nadace Leontinka přispěla také na nákup zrakových testů a dalších pomůcek v celkové hodnotě 98 094Kč. Děkujeme!

 

IMG_0826Výsledek obrázku pro nadace ČEZ logo logo

 

Související obrázek

 

 

 

rybářská horečkaDSC_0326DSC_0332DSC_0329

 

 

 


 

 

 

 

Nadace J§T – projekt Chvilka pro mne – úhrada terapeutického pobytu

Výsledek obrázku pro nadace j§t


Projekt „Chvilka pro tebe“  poskytuje rodině  vytržení z každodennosti, možnost vyhledat pomoc pro sebe samého, neboť jen silný rodič může kompetentně vychovávat své dítě.   Projekt zahrnuje třídenní terapeutický pobyt v rekreačním bezbariérovém objektu za přítomnosti odborníků (poradce rané péče, psycholog/psychoterapeut, logoped/speciální pedagog) Poskytuje tak bezpečný prostor pro kontakt s odborníky a psychologem/psychoterapeutem i prostor pro upevnění vazeb v rodině, včetně sourozeneckých a zabránění sociální izolaci rodiny.