Lépe vidět svět 2017

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška  dlouhodobě podporuje ranou péči pro zrakově postižené děti a jejich rodiny.

Projekt lépe vidět svět 2017 se zaměřuje na zkvalitňování poskytované  služby, a to formou pravidelného vzdělávání poradkyň, spolupráce s dalšími odborníky a vybavení moderními pomůckami. Rodičům se prostřednictvím projektu dostávají informace o možnostech rozvíjení zrakových funkcí tak, aby mohli stimulací zraku  a zrakovým tréninkem motivovat dítě k maximálnímu využití jeho zachovalých zrakových funkcí v běžném životě.

Světluška

Můžeme dát víc

Projekt umožní nabídnout služby rané péče většímu počtu rodin dětí s postižením a na větším území. Přispěje tak k prevenci umisťování dětí s postižením do ústavních zařízení. Zaměří se i na vzdělávání zdravotníků v otázce sdělování nepříznivé diagnózy, které významně ovlivňuje vztah rodičů k dítěti. Přítomností psychologa a poradce rané péče zajistí bezpečné prostředí pro rodiče i dítě, odborní konzultanti rozšíří možnosti podpory rodiny a vývoje dítěte.

Projekt můžeme realizovat na celém území  hlavního města Prahy, Středočeského kraje a Karlovarského kraje.

„Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations“.

nrosvelux

Realizované projekty

Projekt “ Domov je doma“

Obsahem projektu jsou aktivity vedoucí k samostatnému jednání rodin, které se vyrovnávají s krizovou situací, k posílení kompetencí rodiny, posílení její soudržnosti a vlastních sil a její začlenění do běžného prostředí.

Konkrétními aktivitami projektu jsou individuální konzultace rodičů s odborným pracovníkem, možnost setkávání rodin se zajištěním odborného programu, pomoc s vyhledáním neformální výpomoci asistenta.

Další aktivitou projektu je zvýšení informovanosti, motivace i odvahy rodin přijmout do pěstounské péče dítě s postižením a v oblasti podpory rodin, které již mají dítě s postižením v náhradní rodinné péči.

Projekt „Učení hrou“

Projekt je zaměřen na podporu vývoje dítěte s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let. Reaguje na poptávku rodičů, kteří pracují na zlepšení komunikačních dovedností dětí s kombinovaným postižením, na rozvoji kompenzačních mechanismů a rozvoji pohybových schopností dětí s postižením.

Všechny informace jsou rodičům poskytovány v domácím prostředí formou terénní sociální služby raná péče.

Projekt „Lépe vidět svět“

Společnost pro ranou péči, pracoviště Praha může i letos pomocí Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška realizovat projekt na program stimulace zraku u dětí s vážným postižením zraku. Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška podpořil pracoviště částkou 150 000 Kč.

Projekt – „Domov je doma- Praha“

Děkujeme Nadaci Leontinka. Cílem projektu je zvýšit profesionalitu a připravenost odborníků rané péče pro terénní práci s nevidomými a slabozrakými dětem. Nadace Leontinka podpořila pražské pracoviště ve výši 60 000Kč.

Projekt „Svítání“

Nadace LEONTINKA poskytla i pro rok 2014 možnost dlouhodobého zapůjčení automobilu Škoda Fabia Combi. Zapůjčení vozu umožní vykonávat terénní služby na území kraje Hl.m.Prahy a Středočeského.

Projekt „Roztáhnout křídla“

Nadační fond AVAST poskytl na projekt „Roztáhnout křídla“ částku 297 000 Kč. Účelem je posílit informovanost o rané péči a lépe ukotvit ranou péči v Karlovarském kraji aby se služba k rodinám dostala včas a snížil se vstupní věk dětí v rané péči. Chceme lepší provázanost s neonatologickými pracovišti a odborníky v regionu. Chceme vylepšit prezentaci rané péče na základě funkčního PR plánu a zajistit službu finančními zdroji jinými než dotacemi, abychom vysoce kvalitní službu mohli poskytovat kontinuálně a dlouhodobě. Chceme sdílet naši dobrou praxi,  iniciovat interdisciplinární spolupráci.