• Individuální příspěvky pro děti 
 • Nadace J§T  – příspěvky pro osoby se zdravotním znevýhodněním, pro osoby ve finanční nouzi a pro děti v náhradní rodinné péči. Individuální žádosti lze podávat během celého roku.
 • Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška – příspěvky pro osoby s těžkou ztrátou zraku. Individuální žádosti lze podávat během celého roku, hodnotící komise zasedá 8 x do roka.
 • NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti – sbírka Pomozte dětem příspěvky pro děti se zdravotním znevýhodněním, děti se sociálním znevýhodněním a děti v ohrožení či  krizi. Žádost se podává prostřednictvím neziskové organizace, lze je podávat ve 3 termínech během roku.
 • Nadace Sirius – projekt Patron  – příspěvky pro děti se zdravotním znevýhodněním a děti se sociálním znevýhodněním. Individuální žádosti lze podávat během celého roku.
 • Dobrý Anděl –  příspěvek je určen rodinám, které se kvůli nemoci některého jejího člena dostaly do tíživé situace. Žádosti lze podávat prostřednictvím ošetřujícího lékaře či přímo k Dobrému Andělu kdykoli během roku.
 • Život dětem  – příspěvek pro nemocné a handicapované děti.

 

 • Prodejny kompenzačních pomůcek 

 

 • Návazné a spolupracující organizace 
 •  HoSt -Home-Start Česká republika – nezisková organizace zaměřená na podporu rodiny (od výchovy a péče o dítě, přes tíživou bytovou situaci, závažné zadlužení, až po domácí násilí, závislosti apod.)
 • Rytmus,o.s. – nezisková organizace zaměřená na podporu lidi se zdravotním postižením (převážně mentální),  podpora při  začleňování do běžného života – ve škole, v práci, v místě svého bydliště
 • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.  nezisková organizace poskytující především vzdělávací  a poradenské služby
 • SONS – sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, poskytují  informace, rady, zácvik, odstraňují bariéry, hledají zaměstnání, cvičí vodicí psy, provozují kluby
 • Tyfloservis -nezisková organizace, poskytující rehabilitační a poradenské  služby pro osoby s postižením zraku
 • Dětské oční centrum Kukátko – oční lékaři, optometristi a optici
 • Ortoptika Dr. Očka – oční lékař, ortoptista a dětská optika
 • Aperio – nezisková organizace poskytující poradenské a vzdělávací služby.
 • Alfa Human Servis – nezisková organizace, která podporuje osoby, kteří dlouhodobě pečují o někoho blízkého
 • Centrum APA ( aplikované pohybové aktivity)- projekt  Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, kteří v celorepublikové  působnosti nabízejí podporu sportovních a pohybových aktivit dětem se zdravotním či mentálním handicapem.
 • APSPC – Asociace pracovníků speciálně pedagogických center – informace a přehled o Speciálně pedagogických centrech v celé ČR
 • Ústav sociálních služeb Praha 4 – Centrum neformální péče, fungující od roku 2019 – bezplatné finanční,  sociální a  psychologické poradenství pro osoby, které pečují o člena rodiny. Také nabízejí  poradenství pro paliativní péči.

 

 • Ostatní
 • Mapa přístupnosti  „Bezbariérová mapa“ mapa Prahy usnadňující  život nejen osobám se sníženou schopností pohybu, ale i seniorům nebo maminkám s kočárky.