Malíček (Kniha nápadů pro rodiče k podpoře počáteční gramotnosti u dětí s postižením zraku) autorky Mary Lee, přeložila Jana Vachulová.

malicek_obalka

Účelem brožury je pomoci rodičům podpoře vývoje malého dítěte s postižením zraku – jak naučit dítě chápat základní pojmy, jazyk, případně i psaný text a obrázky.  V brožuře jsou navrženy činnosti, které můžou rodiče dělat společně s dítětem v rámci každodenních rituálů. Dále jsou v ní uvedeny různé způsoby, jak zpřístupnit dítěti s postižením zraku čtení – ať už za pomoci zvětšených textů nebo hmatem. Brožura je vytvořena tak, aby byla základem pro rozhovory s poradcem rané péče nebo jiným pomáhajícím odborníkem. Stránky je možné volně kopírovat tak, aby informace na nich obsažené byly používány právě tehdy, když přímo odpovídají potřebám rodiny.

Kniha je k zapůjčení na pracovištích SPRP.