19. října 2020 21. října 2020
Celý den -

Zdravotní znevýhodnění či postižení dítěte není samostatně stojícím faktorem, zasahuje celou rodinu jako systém, ovlivňuje vztahy s okolím. S nenadálou situací se rodina vyrovnává snadněji, pokud je soudržná a dostane se jí pomoci a podpory včas. Stejně tak je důležitá i soudržnost a spolupráce profesní. Raná péče jako obor je ve své nejhlubší podstatě interdisciplinární. Stojí na pomezí několika samostatně erudovaných oborů, medicíny, sociální práce, pedagogiky i psychologie, ale největšího smyslu nabývá při spolupráci odborníků napříč resorty. To je komplexní, transdisciplinární podpora rodiny dítěte s postižením nového tisíciletí. Jste srdečně zváni.

Registrace bude spuštěna 31. 1. 2020.

Více o konferenci sledujte zde: http://www.eci2020prague.org/?lng=cz