16. března 2017
15:30 - 18:00
http://maps.google.com/maps?z=16&daddr=U+Botanické+zahrady+4++Olomouc++779+00+