4. listopadu 2019 10. listopadu 2019
Celý den -
http://maps.google.com/maps?z=16&daddr=Klimentská+2++Praha+1++110+00+