Mezinárodní spolupráce se stala nedílnou součástí udržování kvality služby ve Společnosti pro ranou péči od samého založení organizace. Již v porevolučních letech navázala Společnost pro ranou péči důležitý kontakt především s Německem, kde raná péče byla etablována již více jak 10 let, což umožnilo přenos trendů a poučení se ze slepých uliček při budování systému podpory a čerpání metodické podpory. Vedle evropských kontaktů spolupracovala Společnost pro ranou péči i s Perkins School for the Blind ze Spojených států amerických. Pracovníci, kteří měli možnost využít odborných stáží a stipendií, přinášeli zpět nejen metodické, ale i systémové impulsy. Prostřednictvím pořádání odborných konferencí se pak kontakt s přeshraničními odborníky otevíral i pro další poskytovatele rané péče, nejen v oblasti zrakového postižení, ale i dalších odborností. Postupně se budovala služba zaměřená na celou rodinu a přirozené prostředí komunity, v níž rodina žila, služba, která se etablovala z nutnosti praxe jako multioborová a vysoce odborná. Mezinárodní spolupráce je důležitým zdrojem nových impulsů pro kvalitu služby a platformou pro sdílení dobré praxe i v současnosti.

Společnost pro ranou péči je členem Evropské asociace rané péče Eurlyaid a ředitelka pražské pobočky Jitka Barlová je od roku 2018 zástupcem České republiky v radě Eurlyaid. Eurlyaid sdružuje evropské poskytovatele rané péče, ale i další odborníky z oblasti včasné podpory rodin dětí s postižením v raném věku i samotné rodiče. Asociace je nositelem takzvaného evropského modelu rané péče, šíří povědomí o potřebách a právech rodin dětí s postižením v Evropě i za jejími hranicemi, školí, předává zkušenosti, pomáhá budovat národní systémy rané péče, vždy s ohledem na lokální podmínky, lobbuje u vlád a podporuje podmínky zajištění efektivní podpory v jednotlivých státech. Zvolení Jitky Barlové do rady Eurlyaid bylo uznáním kvality systému poskytování rané péče v České republice.

Společnost pro ranou péči je rovněž aktivním členem ICEVI (The International Council for Education of People with Visual Impairment, Mezinárodní rady pro vzdělávání osob se zrakovým postižením). Jedná se o globální sdružení organizací i jednotlivců, jež podporuje rovný přístupu k odpovídajícímu vzdělání pro všechny zrakově postižené děti a mládež, aby mohly plně využít svůj potenciál.