Společnost pro ranou péči podporuje rodiny dětí s hendikepem již od roku 1990 a patří k největším poskytovatelům služby rané péče v České republice. Za více než 30 let své existence vytvořila organizace propracovaný systém zaškolování a provázení pracovníků v praxi. Důraz je kladen na odbornost a další profesionální rozvoj všech zaměstnanců. Terénní pracovnice (poradkyně rané péče) mají vysokoškolské vzdělání a v prvním roce pracují v rodinách pod supervizí zkušené kolegyně. Všechny pracovnice absolvují další vzdělávání a zvyšují kvalifikaci, účastní se pravidelných intervizí a supervizí, oborných výcviků a konferencí.

Jako organizace s mnohaletou tradicí a zkušenostmi v oboru se Společnost pro ranou péči věnuje také celé řadě vzdělávacích a osvětových aktivit v rámci České republiky i v zahraničí. Je organizátorem významných celorepublikových akcí, jako je například Konference pracovníků v rané péči nebo osvětová kampaň Týden rané péče. Vydává také informační i odborné materiály a publikace zaměřené na ranou péči a instruktážní videa, pracovnice publikují v odborných časopisech a médiích.