Společnost pro ranou péči má již 30 let zkušeností s podporou rodin pečujících o dítě s hendikepem a stále prohlubuje své know-how i svou odbornost. Pracoviště Společnosti pro ranou péči prošla inspekcí kvality sociálních služeb MPSV, jsme držiteli několika ocenění v oblasti kvality služby, kterých si velice vážíme.