Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením.

Podpořte 812 dětí s postižením společně s Izabelkou, Natálkou, Stellinkou, Matyáškem, Anetkou, Haničkou, Eliáškem a Vilíkem.

Akce

Nové testy pro vyšetření zrakové ostrosti pomohou při funkčním vyšetření zraku u dětí

Díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu sbírky Světluška a firmy Edwards jsme mohli pro naši pobočku zakoupit preferenční test Teller acuity cards II v celkové hodnotě 130 000 Kč. Teller test je určen dětem od narození do 4 let věku, s možností využití i u starších dětí s komunikačními problémy. Práce s testem je založena na principu preference pruhovaných ploch. […]

Pořízení nového automobilu podpořil i Olomoucký kraj

Naše pracoviště rané péče zakoupilo nový automobil ŠKODA OCTAVIA. Díky němu se poradkyně rané péče dostanou bezpečně a včas do našich rodin na územní celého Olomouckého kraje. Část finančních prostředků byla hrazena za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a pomocí sbírkových akcí. Druhá část byla hrazena z prostředků Olomouckého kraje. Děkujeme všem, kteří […]

vkladacka_Leontinka

O pomůckách získaných díky Nadaci Leontinka

Naše Olomoucká pobočka SPRP dlouhodobě spolupracuje v regionu naší působnosti se Speciálními pedagogickými centry a zejména mateřskými školami, na které dáváme doporučení našim rodičům využívajícím službu rané péče. Cílem této spolupráce bývá nejen připravit dětem se zrakovými vadami dobrý vstup do předškolního zařízení, ale také dát podporu a jistotu pedagogům a pracovníkům školek tipy, rady, doporučení […]

LiteScout

LiteScout – multifunkční světelné panely z Německa

Kaufland není jen obchodní síť. Je to také Fond Kaufland. A tomu posíláme i touto cestou díky. V loňském roce jsme z jejich daru koupili světelné panely LiteScout (z Německa). Panely mají spoustu funkcí a doplňků. Tím pádem široké i uplatnění u „našich“ dětí raného věku. Totiž, dítě se sníženou úrovní zrakového vnímání, např. jen na světlocitem, dokáže […]

světelný panel

Světelné panely stimulují zrak díky Nadaci Leontinka

Poradkyně rané péče pracují v rodinách se světelnými panely, díky kterým stimulují zrak dětí s těžkým zrakovým postižením a učí rodiče práci nejen se světelnými pomůckami. Díky finanční podpoře Nadace Leontinka jsme mohli pořídit nové světelné panely a více rodin tak bude mít možnost stimulovat zrakové funkce svých dětí v domácím prostředí. Děkujeme za dlouhodobou podporu rané péče. […]

zraková stimulace

POBOČKA MĚNÍ NÁZEV, SLUŽBY I CÍLOVÁ SKUPINA ZŮSTAVAJÍ STEJNÉ

Na základě rozhodnutí správní rady Společnosti pro ranou péči, z.s. se od 1.1.2021 mění název pobočného spolku na Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc a do funkce ředitele a statutárního orgánu je od 1.1.2021 jmenována Ing. Martina Pekařová. Cílovou skupinou zůstávají rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením do věku 7 let. Dále […]

PF 2021

POUR FÉLICITER 2021

POUR FÉLICITER 2021   Letošní rok byl pořádná jízda! Děkujeme všem, kteří při nás stáli. Všem zaměstnancům, příznivcům a podporovatelům Společnosti pro ranou péči, všem rodinám a přejeme vám hlavně zdraví a lásku v nastávajícím roce.     PF2021

Příběhy rodičů

  • Radomír a Ivana Kučerovi ze Zlína
    Chtěl bych Vám povědět krátký příběh o nás, našem vnukovi a o tom, jak jsme se dostali do péče a sledování Společnosti pro ranou péči v Olomouci. Vše započalo asi takhle. Naší nejmladší dceři se v říjnu 2008 narodilo dítě, chlapec Sebastián. Všichni jsme se na tento okamžik těšili a připravili jsme pro něj a pro maminku […]
            Všechny příběhy

Videogalerie

?
?
?