Kniha vznikla jako dobročinný projekt Společnosti pro ranou péči na podporu rodin, které doma vychovávají děti s postižením zraku. Černobílé pohádky vycházejí koncem října 2019 v nakladatelství Albatros a podílelo se na ní celkem 18 autorů dětské literatury, kteří věnovali pohádku bez nároku na honorář.

Do projektu se zapojli autoři z celé republiky. Soubor zahajuje pohádka O Kohoutkovi od Zdeňka Svěráka a najdete zde pohádky také od Aleny Mornštajnové, Petry Soukupové, Ivony Březinové, Martiny Drijverové, Zuzany Pospíšilové, Ivany Peroutkové, Dominika Landsmana a dalších. Pohádky jsou určené hlavně dětem předškolního a mladšího školního věku. Hrdiny jsou děti, zvířátka a různé pohádkové postavy – je plná skřítků, mořských příšerek a dalších nadpřirozených bytostí. Ilustrace se ujal Jakub Cenkl.

Na tištěnou knihu bude v příštím roce navazovat také audiokniha, namluvená herci Jiřím Dvořákem a Pavlou Vitázkovou, kteří také věnují svůj čas a hlas ve prospěch dobré věci.

Cílem knihy je pobavit, ale také pomáhat. Nakladatelství Albatros, které pohádky vydává, věnuje část výtěžku z prodeje knihy na ranou péči. Cena za kus 269 Kč, dostupnost od konce října 2019.

Raná péče je bezplatná služba pro rodiny vychovávající děti s postižením. Poradkyně rané péče jezdí do rodin domů, pracují s dětmi a všestranně je podporují v těžké životní situaci. Společnost aktuálně pomáhá více než 700 rodinám po celé ČR. Raná péče je bezplatná, ale to neznamená, že nic nestojí. Veřejnoprávní zdroje nestačí zcela na pokrytí nákladů, a výtěžek z prodeje tak pomůže získat peníze na to, aby žádná rodina nemusela na pomoc čekat.

Objednávky přijímáme prostřednictvím kontaktu:

Mgr. Silvie Šavrňáková, mob. 776 705 958, silvie.savrnakova@ranapece.cz

cover