Dovolte nám, abychom s vámi sdíleli naše aktivity a úspěchy  a to zisk hlavní ceny – Ceny mentorů a partnerů z České spořitelny v programu FRIN 2021.

Raná péče pomáhá rodinám, kterým se narodí dítě s postižením. Jezdíme za rodinami domů, ukazujeme rodičům, jak mohou sami s dětmi pracovat, a jak to zvládnout spolu jako rodina. Roční náklady na jednu rodinu jsou cca 60 000 – 70 000 Kč, což je jen zlomek toho, co by stála ústavní péče. Přesto veřejnoprávní dotace nestačí a bez podpory nadací a dárců nejsme schopni pomoci všem rodinám včas. Proto tedy hledáme cesty a možnosti, ke kterým patří i vzdělání a získávání dovedností v oblasti fundraisingu.

Na jaře se naše pobočka přihlásila do šestého ročníku akceleračního programu FRIN 2021, který je určen právě pro neziskové organizace, které chtějí posunout svou kampaň, získat inovativní řešení, otestovat si, jak může být kampaň úspěšná. Naše kampaň „Čokoládový kalendář“ byla vybrána mezi deset kampaní, které měly tu čest, účastnit se letošního programu.

Bylo to náročné období. Několikrát jsme se museli vracet na začátek. Přehodnocovat svou strategii. Díky mentorům a kolegům jsme však získali cenné informace a zkušenosti a budeme se snažit je i nadále zužitkovat, co nejlépe.

V samotném závěru, díky covidu, padly otěže na paní ředitelku Ing. Martinu Pekařovou, která to nevzdala a s přehledem přesvědčila porotu a získala – Cenu mentorů a partnerů z České spořitelny naší fundraisingovou kampaní Čokoládový adventní kalendář zachraňuje zrak.  (o samotné kampani vás budeme ještě informovat).

Děkujeme dalším účastníkům projektu: Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. ICOS Český Krumlov, o.p.s., Kapradí, Klub cystické fibrózy, Nadační fond Pravda o vodě, Oblastní charita Blansko, Pěšky městem, Rodinné centrum Srdíčko a Spirála Ostrava z.ú., se kterými jsme mohli sdílet své úspěchy a neúspěchy.

Mentorům – za trpělivost, cenné rady a sdílení zkušeností.

 

A hlavně děkujeme partnerům: