Společnost pro ranou péči se stala členem Asociace rané péče ČR. Jde o profesní organizaci sdružující poskytovatele rané péče z celé republiky. Členy ARP ČR jsou pracoviště, která se hlásí k dohodnuté kvalitě poskytované služby a poskytují ranou péči v souladu s popsanou dobrou praxí.

Posláním ARP ČR je sdružování a podpora organizací poskytujících službu raná péče a prosazování a kultivování oboru raná péče.

Těší nás, že můžeme na základě spolupráce s kolegy zlepšovat kvalitu rané péče v České republice, společně se vzdělávat, poskytovat si vzájemně odbornou podporu a inspirovat se.

Poradkyně rané péče na kurzu Instruktora stimulace zraku pořádaném naším pracovištěm