FB-příspěvek-e1570011787505
Staňte se Mikulášem a podpořte koupí čokoládového adventního kalendáře děti s těžkými vadami zraku a kombinovaným postižením.

Částkou 150 Kč podpoříte ty, kteří pomoc skutečně potřebují a zároveň získáte milý dárek pro své nejbližší nebo zaměstnance.

Je ideální k využití společenské odpovědnosti v rámci firemních benefitů a dárků pro obchodní partnery, nebo k charitativním aktivitám.

Součástí adventního kalendáře je nejen česká čokoláda, ale hlavně smyslový příběh, který vás zavede do světa zrakově postižených.

Objednat kalendář

 

Hra na TAJEMSTVÍ“ – návod pro děti i dospělé

Zavřete oči a v tichu položte ruce na stůl – před vámi leží TAJEMSTVÍ. Přejeďte prsty po jeho ploše, objevíte v řadách pod sebou malá okénka, ze tří stran ohraničená tečkovanými čarami. Nechte se jimi vést a jedním nebo dvěma prsty několikrát jedno vybrané okénko obkružte. Uvědomte si jeho vnitřní a vnější část, potom protlačte prstem dolů jeho střed. Ucítíte, jak se v místě tečkování povrch rozděluje, můžete si pomoci prsty druhé ruky, vsunout opatrně prst do vzniklé trhliny, okénko uvolnit a otevřít.

Počkejte – ještě ne – nejprve přičichněte k otevřenému okénku – znáte tu vůni? Je sladká? Příjemná nebo ne? Položte prst na voňavé TAJEMSTVÍ v jeho horní části a zatlačte směrem dolů a k sobě. Vyloupne se malý kousek nepravidelného tvaru, můžete ho vložit do úst. Vůně teď dostává novou podobu – chuť a konzistenci. Prozkoumejte je: vnímejte hmotu a sladkost, změnu při rozpouštění a další chutě, které se vynořují… Dopřejte si čas, než polknete a uvolníte své smysly pro další objevování.

Vložte prst – jeden či dva – do vzniklého důlku, pomalu prstem vyhmatávejte tvar, představujte si, co vám připomíná. Vidíte ve své mysli obrazy známých věcí, srovnáváte tvar rodící se pod vaším prstem. Až se rozhodnete – až dáte tvaru jméno, můžete otevřít oči a podívat se na TAJEMSTVÍ.

Jaké bylo „dívat se“ rukama, pomocí prstů?

Kolik času jste k prozkoumání TAJEMSTVÍ bez použití zraku potřebovali?

Poznali jste vůni, chuť a odhalili jeho tvar?

Rušily vás zvuky v okolí nebo vám naopak něco pomáhalo – náš návod, jak postupovat?

Pomáhalo vám, že zkoumané předměty znáte ze svého života – že jste je viděli zrakem a jejich obraz máte vtištěný ve své vizuální paměti?

Jaké by bylo poznávání bez této předchozí zrakové zkušenosti?

Takto poznávají svět nevidomé a těžce slabozraké děti. Než se jako školáci dostanou k nácviku čtení pomocí Braillova písma, potřebují se v kojeneckém a batolecím věku naučit používat hmat jako prostředek k získávání informací ze svého okolí. Předškoláci procházejí systematickou předbraillovskou přípravou, která zahrnuje nejprve rozpoznávání trojrozměrných předmětů denní potřeby pomocí hmatu, později reliéfní zobrazení těchto předmětů vyhmatávané více prsty (to jste si právě sami vyzkoušeli během „Hry na TAJEMSTVÍ“). Nakonec bříškem jednoho prstu čtou šestileté děti první braillovská písmena…

Děti se zrakovým hendikepem potřebují na cestě ke svým prvním přečteným větám učitele. A stejně tak i jejich rodiče potřebují pomoc a podporu, zejména hned po narození dítěte, kdy jsou bez varování a bez předchozí zkušenosti postaveni do zcela nečekané a náročné situace. Společnost pro ranou péči stojí při nich: jsme připraveni je podpořit, vyslechnout jejich obavy, sdílet pokroky, jít s nimi společně po dobu, kdy to potřebují… Díky, že nám v tom pomáháte!

Zakoupením čokoládového adventního kalendáře jste podpořili ranou péči pro rodiny s dětmi s postižením.

Děkujeme, že pomáháte.

Pro Společnost pro ranou péči výtvarně zpracovala Marcela Ševčíková Skácelová.

 

Objednat kalendář