Kdo jsme

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc poskytuje poradenské služby rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením v Olomouckém kraji a části krajů Zlínského a Pardubického.

Společnost pro ranou péči funguje od roku 1994.

Vážení zájemci o službu rané péče,

chtěli bychom Vás seznámit s postupem při zahájení poskytování našich služeb:

Poté, co se na naše pracoviště obrátíte (telefonicky, emailem či jiným způsobem), domluvíme si s Vámi informační schůzku naší poradkyně u Vás doma – v trvání cca 45 minut, kde Vás seznámíme s fungováním služby rané péče, naší nabídkou a podmínkami poskytování služby.

Pozveme Vás spolu s dítětem k nám na pobočku, kde proběhne rozhovor o Vašich potřebách, společně vyhodnotíme aktuální stav a úroveň dovedností dítěte a zvážíme přínos služby rané péče pro Vaši rodinu.

Na základě tohoto setkání, a v případě trvání Vašeho zájmu o službu, bude podepsána smlouva o poskytování služby rané péče, která bude tímto zahájena a vy si její další užívání budete společně se svým poradcem plánovat a řídit.

V případě Vašeho zájmu bude provedeno i funkční vyšetření zraku Vašeho dítěte, zpracována zpráva včetně doporučení jak podpořit rozvoj jeho zraku.

Toto funkční vyšetření zraku můžeme provést bezplatně díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu sbírky Světluška.

 

Komu je služba určena

 • rodinám s dětmi se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let
 • rodinám s dětmi s kombinovaným a současně zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let
 • rodinám s předčasně narozenými dětmi s nezralostí v oblasti zrakového vnímání
 • rodinám s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let

Službu rané péče poskytujeme v celém Olomouckém kraji a části Zlínského kraje (ORP: Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Zlín, Vizovice, Vsetín, Valašské Klobouky) a části Pardubického kraje (ORP: Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová).

Komu nejsme schopni službu poskytnout

 • rodinám nekomunikujícím v českém/slovenském jazyce bez přítomnosti tlumočníka
 • rodinám, u nichž přítomnost závažného psychiatrického či chronického onemocnění vyžaduje specifickou odbornou péči
 • dle vnitřních pravidel SPRP nejsme službu schopni poskytovat anonymně a bez uzavřené písemné smlouvy

Jaké služby poskytujeme

Podporujeme rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc bezplatně poskytuje tyto služby:

 • konzultace v domácím prostředí klientů (tvoří 75% ze všech nabízených služeb) – speciálně vyškolení odborníci navštěvují klientské rodiny v jejich domácím prostředí, podporují vývoj dítěte, poskytují podporu a odborné konzultace rodičům a provázejí je při výchově dětí v jejich přirozeném domácím prostředí
 • ambulantní konzultace ve středisku – funkční vyšetření zraku
 • půjčování vhodných hraček, speciálních pomůcek, literatury, videa a CD
 • telefonické poradenství, zasílání materiálů
 • doprovod klientů k odbornému vyšetření, jednání
 • semináře, přednášky – informace o rané péči pro odbornou i laickou veřejnost
 • zprostředkování kontaktů s dalšími odborníky

Cíle SPRP, dlouhodobé

 • Dětem s postižením nebo s ohroženým vývojem v raném věku je zajištěna dostatečná podpora pro jejich rozvoj v rodině a odborné služby v domácím prostředí.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem mají včas informace, podporu a odbornou pomoc.
 • Rodiče (pečující osoby) se cítí kompetentní ve výchově a podpoře vývoje dítěte s postižením nebo ohroženým vývojem.
 • Rodiče (pečující osoby) dětí s postižením nebo ohroženým vývojem jsou partnery odborníků; účastní se rozhodování o potřebné podpoře a službách pro sebe a pro své dítě.
 • Veřejnost, odborníci, komunity jsou si vědomi, že děti s postižením mají právo vyrůstat v rodině a rodina proto potřebuje podporu společnosti.

Cíle pro rok 2024

 • Všem uživatelům Společnosti pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, dle kapacity pracoviště, bude poskytnuta služba rané péče v kvalitě dané Společností pro ranou péči, z.s.
 • Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc je kraji uznávaný poskytovatel služby raná péče, je zahrnuto ve Střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb a sítích služeb pro Olomoucký, Zlínský a Pardubický kraj, podílí se na komunitním plánování služeb a orgány státní správy je vnímán jako partner.
 • Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc se podílí na dostupnosti služby raná péče pro rodiny s dětmi s postižením v daném regionu.
 • Odborná i široká veřejnost bude seznamována se službami rané péče, s potřebami rodin dětí s postižením a s činností Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc. Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc bude pracovat na své důvěryhodnosti.
 • Podpora funkční spolupráce s neonatologickým oddělením FN Olomouc, Zlín a Pardubice k zajištění včasné informovanosti jejich pacientů o rané péči.