Seznam literatury

 

Číslo Autor Název knihy
1 D. Pelikánová Hrajeme si mámo, táto
2 P. Delaroche Rodiče, nebojte se říkat NE
3 D. Pelikánová Hrajeme si mámo, táto
4 Z. Matějček Co děti nejvíc potřebují
5 M. Caistiová, S. Delačová, A. Műllerová Volná hra Zkušenosti a náměty
6 P. Schiller Hry pro rozvoj dětského mozku
7 S. Hermanová Psychomotorické hry
8 E. Bidat, Ch. Loigerot Alergie u dětí
9 J. Neuman a kolektiv Dobrodružné hry a cvičení v přírodě
10 J. Jirásek a kol. Hrajeme si doopravdy
11 E. Pausewangová 130 didaktických her
12 E. Pausewangová 100 her k rozvoji tvořivosti
13 S. Newman Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
14 J. Vachulová Hry pro těžce zrakově postižené děti
15 M. Stiefenhofer 55 dobrých rad Když vaše dítě nechce spát
16 F. D´Andrea Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování
17 Z. Vybíral Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci
18 R. Pumprla Logopedické omalovánky
19 J. Vyštejn Vady výslovnosti
20 K. Ohnesorg Naše dítě se učí mluvit
21 K. Ohnesorg Naše dítě se učí mluvit
22 F. Synek Záhady levorukosti
23 J. Jesenský Hmatové vnímání
24 A. D. Auckettová Masáže kojenců
25 A. D. Auckettová Masáže kojenců
26 M. Barborková Rehabilitace dětí v pojetí tradiční medicíny
27 M. Barborková Rehabilitace dětí v pojetí tradiční medicíny
28 J. Makovcová S rukama na uších
29 J. Makovcová S rukama na uších
30 J. Makovcová Maminko, nezpívej
31 sborník Cvičení s gymnastikballem
32 L. Nielsen Dotýkej se, ať pochopíš
33 J. Prekopová Když dítě nechce spát
34 S. Kerrová Dítě se speciálními potřebami
35 A. Kast- Zahn, dr. H. Morgenroth Každé dítě může dobře spát
36 N. Sheedyová Problémové dítě v rodině a ve škole
37 M. Šebek Neklidné děti a jejich výchova
38 V. Vojtík a kol. Poruchy vývoje dětí a mladistvých
39 R. Bean Jak rozvíjet tvořivost dítěte
40 R. Fisher Učíme děti myslet a učit se
41 M. Barborková Rehabilitace dětí v pojetí tradiční medicíny
42 J. Prekopová Malý tyran
43 M. Hrdlička, V. Komárek Dětský autismus
44 J. Prekopová a kolektiv Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
45 Z. Matějček a kolektiv Radosti a strasti
46 J. Prekopová Malý tyran
47 D. Dinkmeyer, Gary D.McKay Efektivní výchova krok za krokem
48 Z. Matějček Co, kdy a jak ve výchově dětí
49 G. Kaufmannová- Huberová Děti potřebují rituály
50 A. Pulkkinen Pohybové hry a cvičení s miminkem
51 S. Biddulph Tajemství výchovy šťastných dětí
52 sborník Společně na cestě
53 sborník Společně na cestě
54 sborník Porozumění- Ústav nebo rodina
55 sborník Porozumění- Právo volby
56 I. Fitznerová Máme dítě s handicapem
57 V. Mertin Individuální vzdělávací program
58 I. Fitznerová Máme dítě s handicapem
59 K. Vítková- Rulíková Co nevíte o dvojčatech
60 L. Květinová- Švecová Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku
61 H. Cloud, J. Townsend Děti a hranice
62 E. Antier Agresivita dětí
63 P. Wilson Základní kniha relaxačních technik
64 J. Vymětal Rogersovská psychoterapie
65 I. Jungwirthová Pohodoví rodiče- pohodové děti
66 J. Křivohlavý Jak zvládat depresi
67 B. Comby Stres pod kontrolou
68 P. Watzlawick Úvod do neštěstí
69 K. Zimmer Život před narozením
70 E. Kiedroňová Jak se rodí vodníčci
71 sborník Mateřská centra
72 B. Haefele, M. Wolf- Filsinger Každý začátek v MŠ je těžký
73 J. Smýkal Hovory s rodiči o výchově nevidomých dětí
74 J. Smýkal Hovory s rodiči o výchově nevidomých dětí
75 J. Smýkal Hovory s rodiči o výchově nevidomých dětí
76 J. Smýkal Hovory s rodiči o výchově nevidomých dětí
77 J. Smýkal Hovory s rodiči o výchově nevidomých dětí
78 R. Niesel, W. Griebel Poprvé v mateřské škole
79 J. Roučková Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
80 a,c,d H. V. Dyck Ne tak, ale tak (Příručka kontaktu se ZP)
81 J. Prekopová Pevné objetí- Cesta k vnitřní svobodě
82 O. Čálek Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku?
83 J. Roučková Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
84 J. Lebeer Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje
85 P. Wiener Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP
86 Sborník Milá maminko, milý tatínku
87 Sborník Milá maminko, milý tatínku
88 Sborník Nikdo nejsme akorát
ép89 Říkanky Jóga pro děti aneb hrajeme si se zvířátky
90 K. Kazdová Aby se lépe orientovali
91 A. J. Barsky, E. C. Deans Jak lépe žít se zdravotními problémy
92 VZP Tupozrakost a její léčba
93 Z. Houdková Psychorehabilitační kurzy pro rodiče s dětmi raného věku se zdrav. postiž.
94 a, b A. Klimová Jak kojit?
95 D. Ditmarová Veselé čtení
96   Těšíme se do školy
97 Sborník Učíme se českou znakovou řeč
98 M. Růžičková Znakuj, znakujme, znakujte
99 M. Hintnousová Účast rodičů a pedagogů při ergoterapii
100 P. Rozsíval Trendy soudobé oftalmologie 6
101 J. Smýkal Tyflopedické kalendárium
102 J. Smýkal Pohled do dějin slepeckého písma
103 J. Smýkal Vznik slepeckého muzea v Brně
104 B. Haefele, M. Wolf- Filsinger Každý začátek v MŠ je těžký
105 Drahota Mapář české psychoterapeutické krajiny
106 Sborník Čítanka pro sluchově postižené
107 L. Ludíková Základy znakové řeči pro hluchoslepé
108 M. Vágnerová Oftalmopsychologie
109 Sdružení Petrklíč Domácí oční lékař
110 L. Květoňová Oftalmopedie
111 J. Selby Pro zdravé oči
112 M. Stoppardová Péče o dítě v prvních třech letech života
113 V. Vojta Mozkové hybné poruchy
114 B. Spicl, M.B. Rothenberg Vy a vaše dítě
115 M. Vokurka Praktický slovník medicíny
116 H. Kraus a kol. Kompendium očního lékařství
117 E. Schopler Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje
118 Sborník Dítě se zdravotním postižením
119 A. Keblová Zrakově postižené dítě
120 M. Černá Lehká mozková dysfunkce
121 G. Domen Jak pečovat o vaše postižené dítě
122 J. Hamerníková Stručný přehled učiva prostorové orientace
123 E. Kiedroňová Něžná náruč rodičů
124 J. Dobson Dětský vzdor
125 a-f P. Schmitt, F. Armenta-Schmitt Otcové- Společná cesta
126 K. Matysková Kompenzační pomůcky pro osoby se ZP
127 M. Vítková, J. Řehůřek, L. Květoňová Možnosti reedukace zraku při kombin. postiž.
128 M. Vítková, J. Řehůřek, L. Květoňová Možnosti reedukace zraku při kombin. postiž.
129 V. Vojta Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku
130 Zlínský kraj Katalog sociálních služeb Zlínského kraje
131 M. Vágnerová Vývojová psychologie
132 J. Michalík Školská integrace dětí s postižením
133 J. Melgosa New start- Zvládni svůj stres
134 M. Valenta, O. Krejčířová Psychopedie
135 M. Martin Jak řešit problémy dětí se školou
136 I. Burianová, P. Frűhauf, M. Paulová, B. Zlatohlávková Mimořádné situace ve výživě novorozenců a kojenců
137 J. Praško Co je to deprese a jak se léčit
138 O. Zelinková Poruchy učení
139 M. Elliottová Jak ochránit své dítě
140 Laktační liga Kojení
141 a, b M. Chvílová Weberová Kojení je hledání cesty k sobě navzájem
142 M. Vocilka Výchova a vzdělávání autistických dětí
143 Nancy E. O´Dell Neposedné dítě
144 S. Brockert Encyklopedie pro rodiče
145 J. Langmeier Dětská psychoterapie
146 J. Jesenský Rehabilitace ZP a způsoby její rehabilitace
147 R. Krchňák Nevidomí známí, neznámí
148 L. Digrin Vývoj slepeckého tisku v našich zemích
149 Solárová, Šarba Dějiny nejstarší školy pro nevidomé
150 J. Michalík Právo pro školy
151 J. Jesenský Tyflologické listy
152 J. Bednářová Rozvoj zrakového vnímání- Jak krtek Barbora uviděl svět
153 J. Bednářová Rozvoj zrakového vnímání- Jak krtek Barbora uviděl svět
154 M. Mlčochová Šimonovy pracovní listy 2
155 Příručka pro předškolní začleňování Integrační curiculum
156   Oftalmologie pro pedagogy
157 M. Mooreová Psychobiologie
158 Gavora, Mareš Pedagogický slovník (angl.-česk. slovník)
159 S. Kratochvíl Základy psychoterapie
160 R. J. Love, W. G. Webb Mozek a řeč
161 E. Mádrová Zkuste být dítětem
162 V. Kastová Krize a tvořivý přístup k ní
163 V. Lechta a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti
164 L. Novosad Základy speciálního poradenství
165 V. Kárová Brzy budu počtářem
166 B. Sindelarová Předcházíme poruchám učení
167 J. Bowlby Vazba
168 M. Mlčochová Šimonovy pracovní listy 2
169 Kurikulum předškolní výchovy Šimon půjde do školy
170 M. Stiefenhofer 55 dobrých rad Když se vaše dítě vzteká
171 Z. Matějček Co, kdy a jak ve výchově dětí
172 Sborník Pečující komunita a autismus
173 L. Novosad Poradenství
174 R. Nesnídalová Extrémní osamělost
175 Sborník Strabismus- varia
176 I. Uzlová Asistence lidem s postižením a znevýhodněním
177 J. Zand Velká kniha zdraví dítěte
178 R. Dahkle Nemoc jako symbol
179 E. Reitmayerová, V. Broumová Cílená zpětná vazba
180 V. Pouthas Psychologie novorozence, chování,…
181 V. Čadilová, Z. Žampachová Strukturované učení
182 M. Svobodová Jak vychovávat děti podle hvězd
183 P. Casement Hledání a objevování
184 J. Prekopová Když dítě nechce spát
185 S. Kowalik Perspektivy rehabilitace hluchoslepých
186 S. Kowalik Perspektivy rehabilitace hluchoslepých
187 S. Kowalik Perspektivy rehabilitace hluchoslepých
188 S. Kowalik Perspektivy rehabilitace hluchoslepých
189 Z. Matějíček Psychologie nemocných a zdravotně postižených
190 J. Lopúchová Terminolog. slovník pedagogiky zrak. postižených
191 M. Vokurka, J. Hugo Velký lékařský slovník
192 Nakl. Olomouc Angl.-český., česko- angl. slovník
193 Wiedemand, Kunze Atlas klinických syndromů
194 H. Chvátalová Jak se žije dětem s postižením
195 Z. Pospíšilová, P. Poláčková Pohyb s říkadly pro nejmenší
196 P. K. Pátá Mé dítě má autismus- Příběh pokračuje
197 P. K. Pátá Mé dítě má autismus
198 O. Somnerová O čem sní ženy
199 P. Kaňkovský, J. Dufek Evokované potenciály v praxi
200 M. Rutrle Brýlová optika
201 L. Hromádková Šilhání
202 M. Anton Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody
203 P. Vrbík Hygiena optického záření a osvětlování
204 K. Kvapilíková Anatomie a embryologie oka
205 K. Kvapilíková Práce a vidění
206 M. Rutrle Přístrojová optika
207 S. Sádovský Základy práva
208 Judr. M. Mitlőhner Vybrané právní otázky učitel. povolání
209 Mudr. P. Horan, P. Momčilová Vaříme dětem chutně a zdravě
210 Sborník Integrace v Evropě
211 P. Zoubková Terezka aneb Život s dětskou mozkovou obrnou
212 J. Jesenský Základy komprehenzivní spec. ped.
213 D. Knappová a kol. Tel. krizová intervence
214 A. C. Looseová a kol. Grafomotorika pro děti předškolního věku
215 L. Ludíková Edukace hluchoslepého dítěte raného věku
216 Y. M. Hart, J. W. Sander Epilepsy
217 H. Grecmanová, D. Holoušová, E. Urbanovská Obecná pedagogika I.
218 M. Michálek, P. Francová, J. Jakeš Nevídáno
219 J. Mojžíšek, M. Michálek, J. Holeňová Co vlastně ti nevidomí dělají
220 V. Linc Tabulky ke čtení I.
221 K. Javorka a kol. Lekárska fyziológia
222 Z. Mařatka Gastroenterologie
223 P. Vermeulen Autistické myšlení
224 L. Ludíková Edukace hluchoslepého dítěte raného věku
225 N. Gardinová Krátké hry pro dlouhé chvíle
226 R. Autrata, J. Vančurová Nauka o zraku
227 D. Sobotková, J. Dittrichová Hra ve vývoji dětí v prvním roce života
228 K. Kvapilíková Přehled chorob zrakového ústrojí
229 V. Válek, J. Žižka Moderní diagnostické metody- MR
230 A. C. Muntau Pediatrie
231 K. E. Allen, L. R. Marotz Přehled vývoje dítěte
232 J. Hycl, L. Valešová Atlas oftalmologie
233 E. Bakalář Průvodce otcovstvím
234 M. Vokurka, J. Hugo Praktický slovník medicíny
235 V. Lechta Symptomatické poruchy řeči
236 J. Langmeier, D. Krejčířová Vývojová psychologie
237 M. Szabová Cvičení pro rozvoj psychomotoriky
238 Kolektiv autorů Kurs integrace dětí se speciálními potřebami
239 G. Doman Jak pečovat o vaše postižené dítě
240 Z. Amnler Neurologie pro studenty LF
241 J. Klenková Možnosti stimulace preverbálních schopností
242 K. Lukáš Refluxní choroba
243 V. Lechta a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti
244 J. Michalík Školská legislativa
245 J. Otradovec Klinická neurooftalmologie
246 R. L. Atkinson Psychologie
247 N. Špatenková Poradenství pro pozůstalé
248 o.s. Rett community Adresář poskytovatelů služeb pro osoby se zdrav. postižením
249 Z. Kolláriková, B. Pupala Předškolní a primární pedagogika
250 Zlínský kraj Katalog sociálních služeb Zlínského kraje
251 M. Novotná, M. Kremličková Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele
252 O.Fischer,P.Jandejsek,A.Kroupová, atd. Etika a lidská práva v sociální práci
253 P.Čámský,D.Krutilová,J.Sembdner,P.Sladký Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných soc. služeb
254 Olomoucký kraj Katalog poskytovatelů sociálních služeb
255 Z. Dušková a kol. Manuál interdisciplinární spolupráce
256 J. Jankovský Etika pro pomáhající profese
257 Z. Matějček Krizová situace v rodině očima dítěte
258 I. Španhelová Dítě
259 Sarah Newman Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
260 A.-M. Vexiau Dej mi ruku, ať mohu mluvit
261 A.-M. Vexiau Dej mi ruku, ať mohu mluvit
262 V. Smékal Pozvání do psychologie osobnosti
263 Středisko Mediforum Soubor min. diagnost.a terap.standardů EPI I-IV
264 Aventis Pharma s.r.o. Výpadek zorného pole a Vigabatrin
265 A. Hascomb, L. Hughes Epilepsie
266 J. Kalabisová S kloboukem na nepřítele
267 L. Průša Sociální služby- srovnání ČR a EU
268 E. Kiedroňová Něžná náruč rodičů
269 M. Cháb Svět bez ústavů
270 J. Výrost, I. Slaměník Sociální psychologie
271 Mediatel MEDI stránky
272 F.M. Kohlová Výtvarné činnosti pro malé děti
273 D. Chenová, C.T.Friedmanová, G.Calvellová Rodiče a malé zrakově postižené děti
274 D. Chenová, C.T.Friedmanová, G.Calvellová Rodiče a malé zrakově postižené děti
275 Hofmanová Barevné vnímání ZP mládeže
276 D. Moravcová Zraková terapie slabozrakých
277 Aucklettová Masáže kojenců
278 Aucklettová Masáže kojenců
279 L. Kubová Piktogramy- metodická příručka
280 D. Heiner Učíme se dívat
281 Vater, Boudzio Od prvního hlasu k prvním slovům
282 J. Mareš a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících
283 S. Kerrová Dítě se speciálními potřebami
284 M. Švihálek Štěstí jménem Zuzanka
285 Hofmanová Barevní vnímání ZP mládeže
286 Hofmanová Barevní vnímání ZP mládeže
287 J. Světlík Marketing- Cesta k trhu
288 J. Švercová Ekonomie stručný přehled
289 Sborník Dokument o současném stavu a perspektivách zabezpečování rané péče pro….
290 K. Kazdová Aby se lépe orientovali
291 J. Kolín Oční lékařství
292 S. Kratochvíl, H. Bruchová Základy psychoterapie
293 SPRP Vývojová škála Leonhardtové pro nevidomé děti
294 L. Nielsen Dotýkej se, ať pochopíš
295 J. Makovcova Maminko, nezpívej
296 J. Pechová Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami
297 Bruchová Základy psychoterapie
298 Králíček Úvod do speciální neurofyziologie
299 Teusen, Goze- Hanel Prenatální komunikace
300 Doherty- Sneddon Neverbální komunikace dětí
301 Brázdil, Hadač, Marušič Farmakorezistentní epilepsie
302 Hašplová Masáže dětí a kojenců
303 Debra C. Gangala Rehabilitace orofaciální oblasti
304 Preiss, Kučerová Neuropsychologie v neurologii
305 Kudlová, Mydlilová Výživové poradenství u dětí do dvou let
306 Štěrbová Hluchoslepota, lidé s ní a kolem ní
307 Kovalik, Baňka Perspektivy rehabilitace hluchoslepých
308 Praško… Psychotická porucha a jak se jí bránit
309 Pichrt a kol. Příklady z pracovního práva
310 APERIO Nebojujte s úřady a zaměstnavateli- Průvodce pro rodiče
311 P. Warner 333 nápadů pro život s batoletem
312 P. Macháček Osvětlení a slabozrakost
313 Bonnot, Matheron Nechuť k jídlu
314 Synek, Škorkovská Fyziologie oka a vidění
315 V. Dudr, P. Lněnička Metodické poznámky k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí
316 J. Sobek a kol. Lidská práva v každodenním životě lidí s MP
317 L. Kubová Piktogramy- učebnice
318 D. Přinosilová Vybrané okruhy speciálně ped. diagnostiky a její využití v praxi spec. pedagogiky
319 K. Rulíková Dvojčata
320 G. Waberžinek, D. Krajíčková a kol. Základy obecné neurologie
321 Z. Havrdová, M. Hajný Praktická supervize
322 Mareš a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících
323 Mareš a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících
324 J. Doležal; P. Máchal; B. Lacko a kol. Projektový management podle IPMA
325 Sobotková. Ditrichová Narodilo se s problémy, co bude dál?
326 Kršek, Dobiášová Operace mozku u dětí s nezvladatelnou epilepsií
327 Bragdon, Gamon Když mozek pracuje jinak
328 Hanscomb, Hughes Epilepsie
329 Prokop Resuscitace novorozence
330 J. Uždil Výtvarný projev a psychický život dítěte
331 Jan- Uwe Rogge Děti potřebují hranice
332 O´Gallaghan, Stephenson Pediatrie do kapsy
333 D. Chenová, C.L.Friedmanová, G. Calvellová Rodiče a malé zrakově postižené děti
334 Mary Lee Malíček
335 K. Hájek Práce s emocemi pro pomáhající profese
336 Ditrichová, Papoušek Chování dítěte raného věku a rodičovská péče
337 L. Nielsenová Učení zrakově postižených dětí v raném věku
338 L. Nielsenová Učení zrakově postižených dětí v raném věku
339 Beyer, Gammeltoft Autismus a hra
340 M. Rufo Pusť mě, ale neopouštěj
341 P. Vermeulen Autistické myšlení
342 W. Strassmeier 260 cvičení pro děti raného věku
343 R. Davido Kresba jako nástroj poznání dítěte
344 P. Navrátil Romové v české společnosti
345 Z. Šandorová Základy komprehensivní a integrativní SP
346 P. Marušič Atlas epileptických záchvatů
347 SEPTIMA Náprava poruch binokulárního vidění
348 W. Strassmeier 260 cvičení pro děti raného věku
349 W. Strassmeier 260 cvičení pro děti raného věku
350 W. Strassmeier 260 cvičení pro děti raného věku
351 Koch J. Výchova kojence v rodině
352 Řeřábek K. Léčba neplodnosti
353 Brockert S. Encyklopedie pro rodiče
354 Janovcová Z. Alternativní a augmentativní komunikace
355 Opatřilová D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s DMO
356 Kutálková D. Logopedická prevence
357 Moravcová D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem
358 Venclová I. Školní úspěšnost dětí se zrakovým handicapem
359 Pešatová I. Vybrané kapitoly ze SP tyflopedie II.
360 3. vydání Diagnostika a léčba očních chorob v praxi
361 Vokurka, Hugo Kapesní slovník medicíny
362 Faber J. EEG Atlas do kapsy
363 Pazdiora Epidemiologie infekčních nemocí
364 Dostál V. Infektologie
365 M. Vítková Metodika výtvarné výchovy v jeslích
366 Havlík J. Infektologie
367 Niessen K.H. Pediatrie
368 Dalloz D. Žárlivost a rivalita
369 Z. Matějček Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí
370 Richter R. Kniha pro tatínky
371 Laniado N. Máte neklidné dítě?
372 Bacus A. Dítě pláče – co dělat
373 Moráň M. Praktická epileptologie
374 Pritchard J.D., Korf R.B. Základy lékařské genetiky
375 Tošner J., Sozanská O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích
376 D. Heiner Učíme se dívat
377 Z. Havrdová; M. Hajný Praktická supervize
378 Gravillon I. Spánek malých dětí
379 Sborník přednášek Strabismus a varia
380 Nešpor K. Bolest se dá zvládnout
381 O. Schindlerová a kol. Kapitoly ze sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých
382 K. Leman Sourozenecké konstalace
383 Lechta V. Koktavost
384 Kutnohorská J. Etika v ošetřovatelství
385 Woolfson R.C. Bystré dítě předškolák
386 Timulák J. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru
387 Kallwass A. Syndrom vyhoření
388 260 cvičení pro děti raného věku Walter Strassmeier
389 Chadima M. Charitativní péče – dějiny a současnost
390 Akční pole sociální  práce Případové studie 1
391 Akční pole sociální práce Případové studie 1
392 J. Vašťatková, S. Hoferková Příručka sociálního pracovníka
393 Akční pole sociální práce APSP – metodická příručka
394 J. Vašťatková, P. Vyhnálková Způsoby evaluace v soc. práci
395 Vašťatková J., Vyhnálková P. Sociální práce v praxi
396 Vašťatková J., Vyhnálková P. Problematika finančních a jiných zdrojů v sociální sféře
397 260 cvičení pro děti raného věku Walter Strassmeier
398 ASPI Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb
399 M. Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče
400 Rozsíval P. Trendy soudobé oftalmologie
401 L. Polinski Pohybové hry s děťátkem
402 Matějček Z., Vágnerová M. a kol Sociální aspekty  dyslexie
403 Munzarová M. Proč ne eutanazii aneb Být či nebýt
404 Kubler-Rosová E. O dětech a smrti
405 Schindlerová O. Na ruce si nevidím
406 Wirtz U. Vražda duše – Incest a jeho terapie
407 Haták V., Hanáková V. Domácí právník – První pomoc v oblasti práva
408 L. Rejman Slovník cizích slov
409 Kuleumberg P., Vinař O. Panická porucha v lékařské praxi
410 Kubler-Rosová E. Otázky a odpovědi o smrti a umírání
411 Kubler-Rosová E. O smrti a umírání
412 Drtílková I, Šerý O. Hyperkynetická porucha ADHD
413 Novák T. Jak předejít krizi v manželství
414 Sulzberger M., Hutter S. Vaříme hyperaktivnímu dítěti
415 Rozsíval P. Oční lékařství 
416 Kuchynka P. a kol. Oční lékařství
417 T. Novák Sourozenecké vztahy
418 D. Kutálková Vývoj dětské řeči krok za krokem
419 Dr. R. Campbell Potřebuji tvou lásku
420 Novák T. Pomož si sám v manželské krizi
421 Vodáčková D. a kol. Krizová intervence 
422 Perchta Kazi Pátá Mé dítě má autismus
423 Leman K. Sourozenecké konstelace
424 Perchta Kazi Pátá Mé dítě má autismus – příběh pokračuje
425 Thorová K. Poruchy autistického spektra
426 Prekopová J., Schweizerová Ch. Neklidné dítě
427 260 cvičení pro děti raného věku Walter Strassmeier
428 Dokoupilová M.,Fišárková B.,Novotná L. Narodilo se předčasně
429 Dokoupilová M.,Fišárková B.,Novotná L. Narodilo se předčasně
430 Mary Lee Malíček
431 Dokoupilová M.,Fišárková B.,Novotná L. Narodilo se předčasně
432 Hanšpachová, J. Hry pro maminky s dětmi
433 Antier, Edwige Agresivita dětí
434 Špaňhelová, I. Komunikace mezi rodičem a dítětem
435 Gato, Martin 150 nejlepších her pro děti i dospělé, ke kterým nepotřebujete vůbec nic
436 Warner, Penny 160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte
437 Ciccotti, Serge Rozumíte svému děťátku
438 Králová J.,Rážová E. Sociální služby a příspěvek na péči
439 Pospíšilová, Z., Poláčková, P. Pohyb s říkadly pro nejmenší
440 Společnost pro ranou péči Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením
441 Sobotková, D., Dittrichová, J. Narodilo se s problémy a co bude dál?
442 Hoskovcová, Simona Psychická odolnost předškolního dítěte
443 Rulíková, Klára Dvojčata – péče o děti, jejich zdravý vývoj a výchova
444 M. Velemínský 3x 333 otázek pro dětského lékaře
445 Otradovec, Jiří Klinická neurooftalmologie
446 Rozsíval, P. Oční lékařství
447 Gregora, Martin Očkování a infekční nemoci dětí
448 Prekop, Jirina Jak být dobrým rodičem (Krůpěje výchovných moudrostí)
449 Vasilovčík Šustová, Terezie Jak se domluvit s kojencem a batoletem
450 C. Cooper Příručka pro tatínky
451 Gregora, Martin Kniha o matce a dítěti
452 Kavanagh, Wendy Něžné doteky (Masáž a reflexologie kojenců a dětí)
453 Friedlová, Karolína Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči
454 Howlin, Patricia Autismus u dospívajících a dospělých
455 Štěpaník, Jaroslav Umění jednat s lidmi – cesta k úspěchu
456 Štěpaník, Jaroslav Umění jednat s lidmi 2 – komunikace
457 Bednářová, Z., Pelech, L. Sociální práce na ulici
458 Tolan, Janet Na osobu zaměřený přístup
459 Beyer, J., Gammeltoft, L. Autismus a hra
460 Gillberg, CH., Peeters, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty
461 Selikowitz, Mark Downův syndrom
462 K. Thorová Poruchy autistického spektra
463 Bednářová, Šmardová Diagnostika dítěte předškolního věku
464 L. Nielsen Dotýkej se, ať pochopíš
465 H. Orth Dítě ve Vojtově terapii
466 J. U. Rogge Rodiče určují hranice
467 V. Weigert Všechno o kojení
468 R. Suchá Dovádivé básničky pro kluky a holčičky
469 R. Suchá Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky
470 R. Suchá Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky
471   Raná péče u dětí se zdravotním postižením
472 R. Suchá Rozpustilé básničky pro malé dětské ručičky
473 Společnost pro ranou péči Sborník vybraných příspěvků z kurzu poradce rané péče 2006
474 Hartl, Hartlová Velký psychologický slovník
475 J. Prekopová Prvorozené dítě
476 I. Fitznerová Máme dítě s handicapem
477 SKOK, o.s. Praha Udržet rodiny pohromadě
478 SKOK, o.s. Praha Udržet rodiny pohromadě
479 K. Kochová, M. Vachulová Integrace- hezká i těžká práce
480   Vyrábíme s nejmenšími
481 J. Prekop; G. Hűther Odhalte poklad u svého dítěte
482 M. Zuckoff Naia se smí narodit
483 N. Špatenková a kol. Krizová intervence pro praxi
484 D. Sobotková; J. Dittrichová Hra ve vývoji dětí v prvním roce života
485 D. Jakubíková Strategický marketing
486 K. Balunová, D.Heřmánková, L. Ludíková Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením
487 Z. Svobodová, H. Kolátorová Hrajeme si s předškoláky
488 J. Bednářová Jak krtek Barbora našel cestu domů
489 J. Bednářová Jak krtek Barbora uviděl svět
490 I. Dolínková Cvičíme s kojenci a batolaty
491 J. Prekopová I rodiče by měli dělat chyby
492 D. Sobotková, J. Dittrichová Hra ve vývoji dětí v prvním roce života
493 P.H.Berneová, L.M.Savary Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti
494 R. Suchá Veršované rozcvičky
495 R. C. Woolfson Bystré dítě- Kojenec
496 O.Ješina, M.Kudláček a kol. Aplikovaná tělesná výchova
497 M. Lee; L. MacWilliam Učíme se společně
498 M. Lee; L. MacWilliam Učíme se společně
499 M. Lee; L. MacWilliam Učíme se společně
500 M. Lee; L. MacWilliam Učíme se společně
501 M. Lee; L. MacWilliam Učíme se společně
502 J. Hanšpachová Hry pro maminky s dětmi
503 J. Silberg Hrajeme si s nejmenšími
504 D. Moravcová, E. Matoušková Rozvoj dovedností zrakového vnímání
505 Univerzita Palackého v Olomouci;APA Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy
506 Olomoucký kraj Seznam zdravotnických zařízení s bezbariérovým přístupem
507 F. Koukolík JÁ. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování
508 J. Křivohlavý Jak si navzájem lépe porozumíme
509 J. Raboch; P. Pavlovský Psychiatrie- minimum pro praxi
510 E. Křížová a kol. aut. Alternativní medicína jako problém
511 L. Giblin Jak si zachovat sebedůvěru a moc při jednání s lidmi
512 I. Ulč a kol. Úzkost a úzkostné poruchy
513 J. Vymětal Úzkost a strach u dětí
514 J. Dunovský;Z.Dytrych;Z.Matějček a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě
515 M. Lee; L.MacWilliam Učíme se společně
516 J. Hornová Oční propedeutika
517 I. Kudelová, L. Květoňová Malé dítě s těžkým poškozením zraku
518 I. Kudelová, L. Květoňová Malé dítě s těžkým poškozením zraku
519 P.Kopřiva,J.Nováčková,D.Nevolová,T.Kopřivová Respektovat a být respektován
520 M. Vágnerová, I. Strnadová, L. Krejčová Náročné mateřství být matkou postiženého dítěte
521 J. Bednářová Rozvoj zrakového vnímání (Jak krtek Barbora našel cestu domů)
522 J. Hycl Šilhání a tupozrakost
523 L. Hromádková Šilhání
524 M. Vágnerová, I. Strnadová, L. Krejčová Náročné mateřství být matkou postiženého dítěte
525 A. Gerinec Glaukómy u detí
526 R. Autrata Dětská oftalmologie I.část
527 A. Gerinec Detská oftalmológia
528 H. Kišová Hrátky s batolátky
529 R. Suchá Šikovné básničky pro kluky a holčičky
530 R. Suchá Veršované znakování
531 A. Keblová Integrované vzdělávání dětí se zrak. postižením
532 ERRC Doživotní trest (Romské děti v ústavní péči v České republice)
533 O. Ješina, Z. Hamřík a kol. Podpora aplikovaných pohybových aktivit v kontextu volného času
534 H. Chvátalová Jak se žije dětem s postižením po deseti letech
535 J. Prekopová; J. Šturma Výchova láskou
536 M. Šimková Devátý dotek
537 P. Warnerová První rok vašeho děťátka
538 R. Suchá Dovádivé básničky pro kluky a holčičky
539 R. Suchá Veršované rozcvičky pro kluky a holčičky
540 W. Sears a M. Searsová Kontaktní rodičovství
541 E. Kiedroňová Rozvíjej se děťátko…
542 H. Tullet Knížka
543 K. Kvaplíková Vyšetřování oka
544 V. Bechyňová; M. Konvičková Sanace rodiny
545 P. Zikl Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole
546 T. Novák; V. Capponi Asertivně do života
547 L.K.Brown; M. Brown Když Dinosaurům někdo umře
548 M. Kudláček Svět dětské mozkové obrny
549 J. Šedý Hledání
550 T. Pemová; R. Ptáček Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi
551 H. Kišová Hrátky s batolátky
552 S. Fűrnschuß- Hofer Život je krásný
553 A.-D. Julliandová Dva krůčky po mokrém písku
554 I. Fitznerová Máme dítě s handicapem
555 K. Horňáková,S.Kapalková,M.Mikulajová Jak mluvit s dětmi od narození do tří let
556 A. Pulkkinen Pohybové hry a cvičení s dětmi (1-3 roky)
557 A. Pulkkinen Pohybové hry a cvičení s miminkem (v 1. roce života)
558 Monta Z. Briant Základy znakové řeči pro miminka
559 R. Šikl Zrakové vnímání