Cíle pracoviště na rok 2024: 

 • zajistit dostupnost služby rané péče a podporu pro potřebné rodiny a děti z cílové skupiny do 1 měsíce od požádání o služby v daném regionu a odpovídající kvalitě soc. služeb a SPRP;
 • naplnit opatření na zvýšení kvality služby rané péče na rok 2024;
 • zvýšit povědomí o rané péči mezi zdravotníky, zejména pediatry a oftalmology
 • dále podporovat funkční spolupráci s neonatologickým oddělením FN Olomouc, Zlín a Pardubice k zajištění včasné informovanosti jejich pacientů o rané péči; 
 • zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti o problematice života dětí s postižením (zapojením do kampaně Týden rané péče, do informačních aktivit obcí v kraji, spoluprací s návaznými službami v kraji);
 • zajistit odborný růst pracovníků v přímé práci s rodinami zejména v oblastech zrakové stimulace a instruktora stimulace zraku;
 • zorganizovat a realizovat víkendový pobyt pro rodiny
 • zajistit finanční prostředky na zajištění a poskytování služby v potřebné kvalitě
 • Informovat odbornou veřejnost o potřebnosti rané péče, s cílem včasnosti a dostupnosti
 •  

Působnost:

 • Olomoucký kraj.
 • Část Zlínského kraje (konkrétně ORP Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Zlín, Vizovice, Vsetín, Valašské Klobouky).
 • Část Pardubického kraje (konkrétně ORP Vysoké mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová).

Cílová skupina:

 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem se zrakovým postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let.
 • Rodina (rodiče či pečující osoba) s dítětem s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let (včetně novorozenců s vývojovým rizikem a dětí se závažným život limitujícím či ohrožujícím onemocněním).

Kapacita:

 • 115 – 125 rodin (Olomoucký kraj 70; Zlínský kraj 36; Pardubický kraj 9).

Pracovní doba:

 • Terénní pracovníci s pružnou pracovní dobou 40 hodin/týden, všední dny mezi 7-19 hodinou včetně cesty z/na pracoviště.
 • Administrativní pracovníci: 8 hodin/den, všední dny mezi 7-19 hodinou.
 • Pro předem ohlášené akce je pracovní doba upravena podle typu akce.
 • Vícedenní pobyty  pro rodiny probíhají v čase odpovídajícím typu činnosti a akce, a to v pracovních i nepracovních dnech.
 • Úřední den v sídle společnosti: pondělí v 10:00 – 13:00.
 • Úřední den na detašovaném pracovišti dle telefonické dohody: tel.: 770 131 315

Adresa poskytování služby:  Na Stráni 667/12, Olomouc – Slavonín, 783 01

Detašované pracoviště: Burešov 4886, Zlín 760 01

 

Cíle služby raná péče: 

 • Rodina umí podporovat zrakový i celkový vývoj dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby.
 • Rodina se orientuje v situaci spojené s péčí o dítě s postižením a jeho výchovou.
 • Rodina umí využívat své vlastní zdroje a zná také další dostupné možnosti podpory a pomoci.

Vzdělávání pracovníků: 

 • Individuální vzdělávání a supervize.
 • Odborné regionální i nadregionální porady pracovníků SPRP
 • Účast na odborných konferencích a seminářích.

Informování veřejnosti: 

 • Prezentace prostřednictvím zážitkových seminářů.
 • Prezentace na odborných konferencích a seminářích
 • Prezentace a semináře pro studenty spolupracujících středních i vysokých škol
 • Účast na prezentacích poskytovatelů sociálních služeb.
 • Prezentace a akce v rámci Týdne rané péče 2024.
 • Prezentace na akcích vycházejících z komunitního plánování obcí

Akce pro rodiče 4x – 6x/rok

 • Semináře a přednášky s tématem
 • Setkávání rodičů a svépomocné skupiny
 • Víkendový rehabilitační pobyt, plavecký výcvik 

Spolupráce a depistáže: 

 • aktivní účast na činnosti tzv. Volného sdružení poskytovatelů rané péče v Olomouckém, Zlínském kraji a nově i v Pardubickém kraji – výměna zkušeností, vzájemná spolupráce, společné prezentační akce apod.;
 • spolupráce s externími odborníky (logoped, psycholog a další);
 • spolupráce s poskytovateli návazných služeb (vzájemné poznávání, informování apod.);
 • spolupráce s dalšími regionálními pracovišti SPRP (vzájemná odborná podpora, výměna zkušeností apod.);
 • spolupráce s obcemi a kraji ve 3 krajích působnosti (informování a prezentace, spolupráce v komunitním plánování, pracovních skupinách apod.);
 • spolupráce se zdravotnickými a odbornými pracovišti v Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji, zejména Fakultní nemocnicí Olomouc, Nemocnicí T. Bati Zlín, s neonatologickým oddělením; Centrem provázení Hradec Králové pro Pardubický kraj

 

Ing. Martina Pekařová

ředitelka Společnosti pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc