Cíle pobočky:

 • Všem uživatelům služeb Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, dle kapacity pracoviště, bude poskytnuta služba rané péče v kvalitě dané SPRP.
 • Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc je Krajem uznávaný poskytovatel služby raná péče, je zahrnut ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, podílí se na komunitním plánování služeb a orgány státní správy je vnímán jako partner.
 • Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc se podílí na dostupnosti služby raná péče pro rodiny s dětmi s postižením v daném regionu.
 • Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc naplní podmínky rady SPRP a pro rozšířenou cílovou skupinu bude vést personálně, finančně a materiálně oddělené pracoviště směřující k úplnému osamostatnění.
 • Oborná i široká veřejnost bude seznamována se službami rané péče, s potřebami rodin dětí s postižením a s činností střediska rané péče SPRP Olomouc. Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc bude pracovat na své důvěryhodnosti.

Působnost:

 • Olomoucký kraj.
 • Část Zlínského kraje (konkrétně ORP Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Zlín, Vizovice, Vsetín, Valašské Klobouky).
 • Část Pardubického kraje (konkrétně ORP Vysoké mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová).

Cílová skupina:

 • Rodiny s dětmi se zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let.
 • Rodiny s dětmi s kombinovaným a současně zrakovým postižením ve věku od 0 do 7 let.
 • Rodiny s předčasně narozenými dětmi s nezralostí v oblasti zrakového vnímání.
 • Rodiny s dětmi s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od 0 do 7 let.

Kapacita:

 • 105 rodin (Olomoucký kraj 70; Zlínský kraj 26; Pardubický kraj 9).

Formy poskytování služby rané péče:

1) Terénní  forma

 • 1x za 1-3 měsíce/ rodina konzultace v domácím prostředí (cca 1,5 hod, příprava, cesta, záznam do dokumentace a databáze).
 • Ve výjimečných případech lze využít vybavenosti prostor pobočky.

2) Ambulantní forma

 • Dle potřeb klientů jako případný doplněk terénní formy.

3) Akce pro rodiče 4x – 6x/rok

 • Přednáška s tématem.
 • Setkání rodičů.
 • Svépomocné skupiny.
 • Víkendový rehabilitační pobyt.

Depistáž:

 • Spolupráce se zdravotnickými zařízeními a lékaři v krajích Olomouckém, Zlínském a Pardubickém.
 • Osvěta a propagace v Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji.
 • Spolupráce se sociálními odbory jednotlivých obcí.
 • Účast na komunitním plánování.

Vzdělávání pracovníků:

 • Individuální vzdělávání a supervize.
 • Odborné nadregionální porady pracovníků SPRP.
 • Odborné regionální porady.
 • kurzy a školení.
 • Účast na odborných konferencích.

Informování veřejnosti:

 • Prezentace prostřednictvím zážitkových seminářů.
 • Prezentace na akcích pro veřejnost – např. RunTour.
 • Účast na prezentacích poskytovatelů sociálních služeb.
 • Prezentace v rámci Týdne rané péče.

Další aktivity:

 • Osvěta, propagace v Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji.
 • Depistáž na území působnosti pracoviště.
 • Semináře pro studenty spolupracujících škol.
 • PR a FR akce pobočky.
 • Akce v rámci Týden rané péče.

Pracovní doba:

 • Terénní pracovníci s pružnou pracovní dobou 40 hodin/týden, všední dny mezi 7-19 hodinou včetně cesty z/na pracoviště.
 • Administrativní pracovníci: 8 hodin/den, všední dny mezi 7-19 hodinou.
 • Při předem ohlášených akcí je pracovní doba upravena podle typu akce.
 • Regionální porady pracoviště: 1x týdně.
 • Odborné porady: dle rozpisu odborných porad (cca 2x za měsíc).
 • Úřední den ve Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc, pondělí v 10:00 – 13:00.